Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie zespołu metabolicznego i poszczególnych jego składowych w populacji młodych dorosłych - studentów łódzkich uczelni wyższych

Autor:
Małgorzata Koziarska-Rościszewska, Maryla Panasiuk, Katarzyna Cypryk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
4
Strona początkowa:
277
Strona końcowa:
283
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół metaboliczny, młodzi dorośli, czynniki ryzyka, choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość
Czytaj

Wprowadzenie i cel pracy: Wczesne wykrywanie osób z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (CVD) jest kluczowe dla efektywnej terapii. Celem tego badania była ocena częstości występowania zespołu metabolicznego (MS) i jego składowych u młodych dorosłych. Materiał i metody: Badanie prowadzono (2006-2007) na grupie 1019 studentów: 709 kobiet (W), 310 mężczyzn (M), w wieku 18-38 lat (śr. 24.6) zgłaszających się do POZ. U każdej badanej osoby przeprowadzono wywiad, wykonano pomiary antropometryczne i badania laboratoryjne. Określono wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźnik talia-biodra (WHR) i insulinooporność (IR). Wyniki: Średni BMI wyniósł 24,4 kg/m2 u mężczyzn i 21,29 kg/m2 u kobiet. Nadwagę (BMI=25-30 kg/m2) stwierdzono u 17,66%, a otyłość (BMI >30 kg/m2) u 3,02% badanych. Nadciśnienie tętnicze (HA) według kryteriów ATPIII/IDF (BP ≥130/85 mmHg) rozpoznano u 4,61%; a według WHO (BP ≥140/90 mmHg) u 2,06%. Nie stwierdzono HA u żadnej z badanych kobiet. Glikemię na czczo >100 mg/dL stwierdzono u 0,78%. Hipercholesterolemię rozpoznano u 12,56%; wysokie stężenia LDL i TG stwierdzono odpowiednio: u 2,06% i 7,69%, a niskie stężenia HDL u 6,64%. Zespół metaboliczny według kryteriów WHO stwierdzono u 2,65%, według ATP III - u 0,59%, według IDF - u 0,98% badanych. Wszystkie elementy MS, oprócz hiperglikemii, były statystycznie częstsze u mężczyzn, niż u kobiet (p <0,05). Wnioski: W wyniku badania stwierdzono stosunkowo wysoką częstość występowania nadwagi, otyłości i zaburzeń lipidowych, przy stosunkowo niskim udziale innych czynników ryzyka CVD u młodych dorosłych Polaków. Rezultaty potwierdzają wyższą częstość elementów MS u mężczyzn w porównaniu z kobietami. Wykrycie osób z czynnikami ryzyka na jak najwcześniejszym etapie, pozwala podjąć optymalne działania korygujące nieprawidłowe procesy metaboliczne już na poziomie POZ. Otyłość stanowi największe wyzwanie dla zdrowia publicznego.