Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena rozwoju fizycznego dzieci z zespołem krótkiego jelita na podstawie wybranych parametrów antropometrycznych

Autor:
Anna Świąder, Agnieszka Różdżyńska, Katarzyna Popińska, Elżbieta Arasimowicz, Janusz B. Książyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
4
Strona początkowa:
284
Strona końcowa:
288
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół krótkiego jelita, rozwój fizyczny
Czytaj

Wprowadzenie: Zespół krótkiego jelita (ZKJ) jest to stan po resekcji części jelita cienkiego, gdy zachodzi konieczność zastosowania żywienia pozajelitowego. Cel pracy: Ocena rozwoju fizycznego dzieci z zespołem krótkiego jelita na podstawie wybranych cech antropometrycznych oraz ocena stanu odżywienia. Materiały i metody: Badaniami objęto 176 chorych (56 dziewcząt i 120 chłopców) w wieku 3-10 lat. Wyniki analizowano uwzględniając płeć pacjentów. Pomiarów dokonano w Pracowni Antropologii w IPCZD stosując standardową technikę pomiarową. Dane znormalizowano i wyrażono w postaci z-score. Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie różnice badanych cech antropometrycznych, w porównaniu z układem odniesienia. Wykazano, że różnice te mniejsze są w przypadku dziewcząt. Wnioski: Wykazano, że rozwój fizyczny chorych z ZKJ jest opóźniony w stosunku do zdrowych rówieśników, a zaburzenia procesu wzrastania w większym stopniu dotyczą chłopców niż dziewcząt. Okresowa ocena antropologiczna jest przydatna w ustalaniu indywidualnego zapotrzebowania energetycznego chorych z ZKJ.