Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Limfocyty T CD4+CD25+Foxp3+: naturalnie występujące limfocyty T regulatorowe

Autor:
Monika Ryba, Jolanta Myśliwska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
4
Strona początkowa:
289
Strona końcowa:
294
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
limfocyty T regulatorowe, Treg, Foxp3
Czytaj

Obecność w organizmie naturalnych limfocytów T regulatorowych (Treg) stanowi ważny element mechanizmem, który odgrywa istotną rolę w immunosupresji i regulacji. Limfocyty te stanowią od 5 do 10% wszystkich obwodowych limfocytów CD4+ i charakteryzują się stałą i wysoką ekspresją podjednostki α receptora dla IL-2 (CD25); to odróżnia je od aktywowanych limfocytów CD4+ i CD8+, które wykazują niższą i przejściową ekspresję tego markera. Funkcja limfocytów T regulatorowych polega zarówno na hamowaniu proliferacji i wydzielania cytokin przez limfocyty efektorowe CD4+CD25-, jak również na działaniu supresyjnym w stosunku do limfocytów T CD8+, monocytów, komórek NK, komórek dendrytycznych i limfocytów B. W powstawaniu i regulowaniu funkcji limfocytów Treg główną rolę pełni czynnik transkrypcyjny Foxp3. Zarówno na poziomie mRNA, jak i białka jego ekspresja jest ograniczona do komórek CD4+CD25high. Jest on swoistym markerem supresyjno-regulacyjnych właściwości Treg i pełni funkcję zarówno represora, jak i aktywatora transkrypcji genów.