Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: TNF-α, cukrzyca typu 1 i limfocyty T regulatorowe

Autor:
Monika Ryba, Jolanta Myśliwska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
4
Strona początkowa:
295
Strona końcowa:
300
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca, limfocyty T regulatorowe, TNF-α, anty-TNF, autoimmunizacja
Czytaj

W badaniach na modelach zwierzęcych cukrzycy typu 1 (DM1), a także na ludzkich komórkach regulatorowych wykazano, że TNF-α upośledza zdolność tych komórek do hamowania choroby. Podanie myszom NOD TNF-α zmniejszało odsetek limfocytów Treg, z kolei terapia anty-TNF prowadziła do zwiększenia liczby komórek i cofania się choroby. TNF-α wpływał także na supresyjne właściwości Treg. Zwiększona wrażliwość Treg na działanie TNF-α jest wynikiem sygnalizacji przez receptor TNFR2, którego ekspresję stwierdza się na powierzchni tej populacji komórek. Wydaje się, że neutralizacja TNF-α może wpłynąć korzystnie na populację limfocytów T regulatorowych przywracając jednocześnie ich prawidłową funkcję w wielu chorobach o podłożu autoimmunizacyjnym i zapalnym. W niniejszej pracy przedstawiono najnowsze doniesienia dotyczące limfocytów T regulatorowych w kontekście stanu zapalnego towarzyszącego DM1. Opisano także udział TNF-α w patogenezie DM1, jego wpływ na populację limfocytów T regulatorowych, a także efekty lecznicze wynikające z jego neutralizacji w różnych chorobach o podłożu zapalnym i autoimmunizacyjnym, w tym DM1.