Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność enzymatyczna drożdży wyizolowanych z ludzkiej skóry

Autor:
Magdalena Skóra, Paweł Krzyściak, Anna B. Macura
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
201
Strona końcowa:
206
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Malassezia, Candida, Rhodotorula, aktywność enzymatyczna, skóra
Czytaj

Wprowadzenie: Ważnym czynnikiem ułatwiającym inwazję mikroorganizmów do tkanek w zakażeniach skóry jest wydzielanie enzymów hydrolitycznych. Aktywność i charakter uwalnianych enzymów może być czynnikiem adaptacyjnym i objawem patogenności grzybów. Cel pracy: Celem pracy była ocena aktywności enzymatycznej szczepów Malassezia i innych drożdży izolowanych ze skóry oraz porównanie uzyskanych wyników z danymi literaturowymi. Materiał i metody: Oznaczono aktywność enzymatyczną 59 szczepów drożdży izolowanych ze skóry ludzkiej - 22 lipidozależnych Malassezia sp., 20 - Candida sp. oraz 17 - Rhodotorula sp.. Badanie aktywności enzymatycznej przeprowadzono za pomocą testu API ZYM firmy bioMérieux. Wyniki: Stwierdzono duże zróżnicowanie w występowaniu i aktywności enzymów hydrolitycznych wśród badanych rodzajów grzybów. W przypadku Candida sp. wykazano aktywność 13 enzymów, natomiast dla Rhodotorula sp. i Malassezia sp. odpowiednio 10 i 8. Aktywność 7 enzymów stwierdzono u wszystkich badanych rodzajów. Wykazano statystycznie istotne różnice między aktywnościami: esterazy C4, esterazy lipazy C8, arylamidazy leucyny, arylamidazy waliny, arylamidazy cystyny, fosfatazy kwaśnej, α-glukozydazy, β-glukozydazy i N-acetylo-β-glukozaminidazy. Wnioski: Na podstawie porównania aktywności eznymatycznej 3 rodzajów grzybów - Candida, Malassezia, Rhodotorula, można wnioskować, że Malassezia sp. jest z nich najbardziej wyspecjalizowanym rodzajem do życia na skórze. Charakterystycznymi enzymami dla Malassezia sp., których aktywność można stwierdzić w teście API ZYM, w odniesieniu do rodzajów Candida i Rhodotorula, są esteraza C4 i esteraza lipaza C8, a w przypadku niektórych gatunków Malassezia również β-glukozydaza. Znamienny dla Malassezia sp. wydaje się także brak aktywności arylamidazy waliny. Aby dokonać dokładnej analizy profilu enzymów wytwarzanych przez różne grupy grzybów, niezbędna jest identyfikacja gatunkowa szczepów oraz stworzenie standardów, które pozwoliłyby na porównanie uzyskanych wyników między laboratoriami.