Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza genotypowa szczepów Candida albicans i Candida glabrata izolowanych od chorych z Oddziału Intensywnej Terapii

Autor:
Marianna Tokarczyk, Bożena Bogusz, Magdalena Węglowska-Jędryka, Danuta Trojanowska, Aneta Drygaś, Paweł Nowak, Wojciech Mudyna, Alicja Budak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
207
Strona końcowa:
210
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
RAPD-PCR, Candida, epidemiologia
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach obserwuje się dramatyczny wzrost szpitalnych zakażeń grzybiczych. Oddział intensywnej terapii jest oddziałem najbardziej narażonym na występowanie zakażeń szpitalnych. Za grzybicze patogeny zakażeń szpitalnych uważa się przede wszystkim grzyby z rodzaju Candida. Wzrastająca w ostatnich latach liczba szpitalnych zakażeń grzybiczych, skupia wysiłki klinicystów na trafnym i wczesnym ich rozpoznaniu oraz zmusza do analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej i oceny skali problemu. Cel badań: Celem pracy była analiza genotypów szczepów Candida albicans i Candida glabrata izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło 14 szczepów C. albicans oraz 14 szczepów C. glabrata, izolowanych z aspiratów tchawiczych. Genomowy DNA izolowano, stosując zestaw Genomic Mini AX YEAST (A&A Biotechnology). Typowania genetyczne przeprowadzano przy użyciu metody RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) z zastosowaniem 3 primerów: CD16AS, HP1247, ERIC-2 . Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy badane szczepy C. albicans oraz C. glabrata zostały w największym stopniu zróżnicowane przy zastosowaniu primera HP1247. W typowaniu szczepów C. albicans nie stwierdzono 100% pokrewieństwa żadnej pary izolatów, natomiast w przypadku szczepów C. glabrata 2 izolaty sklasyfikowano jako identyczne w badaniu z 3 starterami. Chorzy, od których zostały wyizolowane identyczne genotypy grzybów, przebywali w OIT w różnym czasie. U drugiego pacjenta, hospitalizowanego w późniejszym okresie, u izolowanego szczepu C. glabrata odnotowano wzrost wartości MIC dla flukonazolu. Wnioski: Szczepy C. albicans i C. glabrata izolowane od chorych OAiIT wykazały duże zróżnicowanie genetyczne. W przypadku szczepów C. glabrata stwierdzono możliwość ich utrzymywania się oraz transmisji w oddziale.