Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność przeciwgrzybicza in vitro laktonów, ketonów oraz dioli

Autor:
Katarzyna Kalinowska, Filip Boratyński, Eugeniusz Baran, Czesław Wawrzeńczyk, Anita Hryncewicz-Gwóźdź
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
217
Strona końcowa:
220
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
laktony, ketony, diole, aktywność przeciwgrzybicza
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania preparatami, mogącymi stanowić nową generację antymikotyków, ze względu na ewolucję szczepów patogennych grzybów w kierunku wykształcenia oporności wobec stosowanej terapii. Cel pracy: Celem niniejszego doniesienia była ocena aktywności przeciwgrzybiczej kilku związków zaliczanych do grupy laktonów, ketonów oraz dioli względem dwóch patogennych grzybów - Trichophyton rubrum oraz Candida albicans. Materiał i metody: Ocenę aktywności przeciwgrzybiczej badanych substancji przeprowadzono metodą dyfuzyjno-krążkową, zgodnie z protokołami Insytutu Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych - M51-P (dla dermatofitów) oraz M44-A2 (dla drożdżaków). Wyniki: Najwyższą aktywność przeciwgrzybiczą względem Candida albicans wykazywały diole, niższą laktony, a najniższą ketony. Z kolei wobec Trichophyton rubrum najbardziej aktywne były laktony, a najmniej aktywne ketony. Wnioski: Budowa chemiczna badanych związków determinuje ich aktywność przeciwgrzybiczą.