Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami pomieszczeń oddziału opieki długoterminowej z wykorzystaniem aparatów SAS SUPER 100 i AIR IDEAL

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Agnieszka Gniadek, Bogumiła Kraszyńska, Anna B. Macura, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
221
Strona końcowa:
227
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, powietrze, SAS SUPER 100, AIR IDEAL
Czytaj

Wprowadzenie: Monitorowanie czystości mikrobiologicznej środowiska w pomieszczeniach placówek ochrony zdrowia jest szczególnie ważne, w związku z tym celowe jest prowadzenie badań ulepszających i modyfikujących metody oceny powietrza. Cel pracy: Porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami pomieszczeń oddziału opieki długoterminowej z wykorzystaniem aparatów SAS SUPER 100 i AIR IDEAL. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło powietrze pobierane z pomieszczeń oddziału opieki długoterminowej, korytarzy oraz na zewnątrz budynku szpitalnego. Próbki powietrza pobierano przy użyciu aparatów: SAS 100 (Merck) oraz AIR IDEAL (bioMérieux). Biologiczne monitorowanie skażenia powierzchni prowadzono za pomocą aplikatora Count-Tact. Identyfikację grzybów przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi procedurami mikologicznymi. Temperatura i wilgotność powietrza określano za pomocą termohigrometru PWT-401 (Elmetron). Wyniki: W przypadku aparatu AIR IDEAL wartości CFU/l pobranych próbek powietrza wahały się od 350 do 850 i średnio dla wszystkich pomiarów wynosiły 724,2±159,9, a aparatu SAS SUPER 100 - od 160 do 800 i średnio dla wszystkich pomiarów wynosiły 455,3±250,73 (p=0,0016). Średnia liczba kolonii ze ścina badanych wynosiła 161,1± 257,5 kolonii grzybów, średnia temperatura - 23,5±0,9oC, średnia wilgotność - 51,2%±5,4, a średnie wartości ruchu powietrza - 0,04±0,002 m/s. Z próbek powietrza pobranych za pomocą obu aparatów wyhodowano 6 rodzajów/gatunków grzybów. Grzyby z gatunku Candida albicans oraz rodzaju Penicillium species najczęściej izolowano z próbek pobranych aparatem SAS Super 100, a rodzaju Penicillium species z próbek pobranych aparatem AIR IDEAL. Z próbek pobranych ze ścian w badanych pomieszczeniach izolowano 3 rodzaje/gatunki grzybów: Candida albicans, non-Candida albicans i Penicillium species. Wnioski: W większości badanych pomieszczeń wykazano istotne statystycznie różnice w wartościach CFU/l w zależności od rodzaju użytego aparatu. Analiza mikologiczna hodowli grzybów uzyskanych z pobranych próbek powietrza aparatem SAS SUPER 100 i AIR IDEAL, pozwoliła na stwierdzenie, iż nie zawsze izolowano te same rodzaje/ gatunki grzybów. Postulat: Wskazane jest prowadzenie dalszych, poszerzonych badań oceny zanieczyszczenia powietrza grzybami, celem sprawdzenia, czy autorzy prac dotyczących omawianego problemu, mogą odnosić własne rezultaty do wyników badaczy wykorzystujących inne niż oni przyrządy pomiarowe.