Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybiczej olejku pichtowego wobec dermatofitów

Autor:
Danuta Trojanowska, Marianna Tokarczyk, Bożena Bogusz, Anna Głowacka, Anna Bednarek-Gejo, Elżbieta Karczewska, Alicja Budak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
229
Strona końcowa:
232
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
dermatofity, olejek pichtowy, metoda dyfuzyjno-krążkowa
Czytaj

Wprowadzenie: Udokumentowane badania oraz producenci olejku pichtowego (Oleum pichtae) podają informację o jego wszechstronnym działaniu, w tym również przeciwgrzybiczym. Zalecany jest do stosowania m.in. w grzybicy stóp i skóry owłosionej. Najczęściej za grzybice powierzchowne odpowiedzialne są dermatofity należące do rodzajów: Trichophyton spp., Epidermophyton spp. i Microsporum spp. Cel pracy: Ocena aktywności przeciwgrzybiczej olejku pichtowego wobec wybranych gatunków dermatofitów. Materiał i metody: Badaniem objęto 14 szczepów dermatofitów izolowanych ze skóry i paznokci od pacjentów Poradni Dermatologicznej lub hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie oraz szczep wzorcowy Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748. Do oceny aktywności przeciwgrzybiczej olejku pichtowego zastosowano metodę dyfuzyjno-krążkową. Miarą aktywności przeciwgrzybiczej była wielkość strefy zahamowania wzrostu grzyba wokół krążka bibułowego zawierającego 15 µl odpowiednich stężeń olejku pichtowego mierzona w milimetrach. Wyniki: Otrzymane wyniki, wyrażone jako strefa zahamowania wzrostu grzyba wokół krążka zawierającego naturalny 100% olejek pichtowy, mieściły się w zakresie 27-60 mm dla wszystkich badanych dermatofitów. Po rozcieńczeniu olejku nie odnotowano braku jego aktywności przeciwgrzybiczej wobec badanych dermatofitów. Wnioski: Olejek pichtowy może pełnić wspomagającą rolę w skojarzonym leczeniu grzybicy stóp i skóry owłosionej.