Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównanie aktywności enzymatycznej grzybów Trichosporon i Geotrichum wyizolowanych z mastitis u krów

Autor:
Henryk Krukowski, Andrzej Lisowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
233
Strona końcowa:
235
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
mastitis, krowy, Trichosporon, Geotrichum, API ZYM
Czytaj

Wprowadzenie: Grzyby z rodzaju Trichosporon i Geotrichum są przyczyną mastitis u krów, lecz izolowane są bardzo rzadko, bowiem głównymi czynnikami etiologicznymi tego schorzenia są drożdżaki Candida. Cel pracy: Celem pracy było porównanie aktywności enzymatycznej grzybów z rodzaju Trichosporon i Geotrichum wyizolowanych z 11 przypadków mastitis u krów. Materiał i metody: Badaniami objęto 6 szczepów grzybów z rodzaju Trichosporon i 5 szczepów z rodzaju Geotrichum wyizolowanych od krów z grzybiczym zapaleniem wymienia. Aktywność enzymatyczną określano za pomocą testów API ZYM (bioMérieux), zawierających substraty do wykrycia 19 hydrolaz. Wyniki: Największą aktywność u obu rodzajów drożdżaków wykazywała arylamidaza leucynowa., wysoką - fosfataza kwaśna, średnią - esteraza, lipaza esterazowa, arylamidaza walinowa i cystynowa. Najniższą aktywnością cechowały się u Trichosporon lipaza C14 i n-acetylo-β-glukozyloamidaza, zaś u Geotrichum obie glukozydazy. Nie wykazywały aktywności α-fukozydaza, α-mannozydaza, β-glukuronidaza, obie galaktozydazy (α oraz β), α-chymotrypsyna i trypsyna. Wnioski: 1. Najwyższą aktywność u obu rodzajów grzybów drożdżoidalnych wykazywały arylamidaza leucynowa i fosfataza kwaśna. 2. Enzymy: α-fukozydaza, α-mannozydaza, β-glukuronidaza, α- oraz β-galaktozydazy, α-chymotrypsyna i trypsyna nie ujawniały aktywności enzymatycznej u badanych grzybów.