Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Anidulafungina w leczeniu kandydoz

Autor:
Katarzyna Kalinowska, Anna Kudła, Eugeniusz Baran
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
236
Strona końcowa:
239
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
anidulafungina, echinokandyny, kandydoza
Czytaj

W ciągu ostatnich 15 lat obserwuje się znaczny wzrost zachorowań na układowe infekcje grzybicze oraz pojawianie się szczepów lekoopornych, co stanowi bardzo ważny problem kliniczny oraz epidemiologiczny. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym są grzyby z rodzaju Candida (ok. 60-80% zakażeń) i Aspergillus. Ze względu właśnie na narastanie lekooporności mikroorganizmów na leki przeciwgrzybicze, bardzo duże znaczenie ma wprowadzenie do leczenia nowych związków - echinokandyn, w tym anidulafunginy - semisyntetycznego lipoproteidu, będącej produktem fermentacji grzyba Aspergillus nidulans.