Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie grzybicy odzwierzęcej strzygącej brody głębokiej o ciężkim przebiegu wywołanej przez Trichophyton verrucosum

Autor:
Anna Grajewska, Zygmunt Adamski, Alina Kubisiak-Michalska, Honorata Kubisiak-Rzepczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
240
Strona końcowa:
243
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Trichophyton, grzybica, dermatofity, rumień guzowaty
Czytaj

Grzybica strzygąca głęboka brody spowodowana Trichophyton verrucosum występuje w Polsce bardzo rzadko. Przedstawiono przypadek 25-letniego pacjenta, rolnika, hodowcy bydła, u którego wystąpiły zmiany na skórze owłosionej twarzy, z głębokim naciekiem zapalnym, pokrytym krostami. W chwili przyjęcia pacjenta do szpitala na skórze w okolicy podżuchwowej po stronie prawej widoczny był duży guz zapalny z licznymi krostami. Stan zapalny skóry rozprzestrzenił się szybko na całą okolicę podżuchwową. Na podstawie wywiadu ustalono, że źródłem zakażenia pacjenta był prawdopodobnie byk, którego skóra wykazywała zmiany odpowiadające grzybicy. Podczas pobytu w szpitalu u pacjenta wystąpił odczyn typu mikidów w postaci rumienia guzowatego skóry, zapalenia stawów skokowych oraz silne dolegliwości bólowe brzucha.W leczeniu początkowo zastosowano ketokonazol w dawce 100 mg doustnie raz dziennie, następnie flukonazol dożylnie - nie uzyskano zadowalających efektów. Później zastosowano terbinafinę w dawce 250 mg doustnie raz dziennie. Zalecono również antybiotyki ogólnie oraz leki zewnętrzne.