Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy wiemy, jak skutecznie stosować ezetimib w opiece ambulatoryjnej? - wyniki badania ankietowego lekarzy kardiologów

Autor:
Łukasz Kołtowski, Marcin Michalak, Rafał Jaworski, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
269
Strona końcowa:
274
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
cholesterol, hipercholesterolemia, LDL, ezetimib, statyny
Czytaj

Wprowadzenie: Hipercholesterolemia jest znanym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, będących główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology - ESC) cele terapii hipolipemizującej powinny zostać ustalone dla każdego pacjenta indywidualnie w zależności od wyjściowego ryzyka sercowo-naczyniowego. Pomimo wysokiej skuteczności statyn, którą wykazano w licznych badaniach klinicznych, u dużej liczby pacjentów leczonych z powodu hipercholesterolemii nie udaje się osiągnąć optymalnych stężeń cholesterolu. Jako czynniki odpowiedzialne wskazywane są: nieadekwatne dawkowanie statyny, nietolerancja leczenia hipolipemizującego, wystąpienie działań niepożądanych lub ich zwiększone ryzyko. Cel pracy: Ocena aktualnego stanu ambulatoryjnego leczenia hipercholesterolemii z wykorzystaniem ezetimibu w polskim lecznictwie otwartym u pacjentów z niewyrównanym stężeniem cholesterolu LDL (lipoproteiny niskiej gęstości; low density lipoprotein cholesterol - LDL-C) oraz analiza tendencji w zmianach leczenia. Materiał i metodyka: Badanie miało charakter ankietowy. O wypełnienie ankiet dotyczących leczenia hipercholesterolemii poproszono 130 kardiologów, co pozwoliło na zarejestrowanie 1950 wizyt, spośród których ostatecznej analizie poddano 1924 wizyty. Wyniki: W grupie objętych rejestrem pacjentów średnie stężenie cholesterolu całkowitego wynosiło 234,6 mg/dl, LDL-C - 144,9 mg/dl. Kryterium LDL-C <80 mg/dl było spełnione jedynie u 4% pacjentów po ostrym zespole wieńcowym (OZW) oraz u 2% pacjentów ze współistniejącą cukrzycą. W grupie osób z chorobą wieńcową i cukrzycą określone przez ESC jako docelowe stężenie LDL-C <100 mg/dl zostało stwierdzone u 12% pacjentów. Przed wizytą ezetimib był stosowany u 1,1% chorych. Po modyfikacji leczenia ezetimib był stosowany w połączeniu ze statyną przez 14% pacjentów, a w monoterapii przez 2% pacjentów, u których stosowanie statyn było niewskazane lub nie były one tolerowane. Wnioski: Badanie wykazało niewystarczającą skuteczność terapii hipercholesterolemii w polskim lecznictwie otwartym oraz tendencję do intensyfikacji leczenia, obejmującą zarówno zwiększenie dawek statyn, jak i stosowanie terapii skojarzonej statyną z ezetimibem.