Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wad wrodzonych serca u dorosłych - kiedy tomografia komputerowa może uzupełnić badanie echo?

Autor:
Ilona Michałowska, Mirosław Kowalski, Paweł Kwiatek, Piotr Hoffman
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
291
Strona końcowa:
296
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wrodzona wada serca, wielowarstwowa tomografia komputerowa
Czytaj

Podstawową metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu i monitorowaniu wad wrodzonych serca u dorosłych jest echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa. W przypadku trudności diagnostycznych wielowarstwowa tomografia komputerowa (multi-slice computed tomography - MSCT) może być metodą uzupełniającą. MSCT jest szczególnie przydatna w ocenie anatomii żył płucnych, patologii aorty, zwłaszcza koarktacji, ubytków przegrody międzyprzedsionkowej o trudnej do uwidocznienia w badaniu echokardiograficznym lokalizacji, naturalnych oraz wytworzonych operacyjnie połączeń systemowo-płucnych, anomalii naczyń wieńcowych czy morfologii zastawki aortalnej. Wielowarstwowa tomografia komputerowa umożliwia ocenę morfologiczną serca, naczyń wieńcowych, tętnic płucnych oraz towarzyszących patologii układu żylnego i oddechowego. Badanie bramkowane EKG pozwala również na ocenę funkcji komór i ruchomości zastawek serca. Zaletą tomografii komputerowej jest możliwość wykonania rekonstrukcji trójwymiarowej i objętościowej pozwalającej na dokładne zaplanowanie operacji kardiochirurgicznej przez określenie przestrzennych warunków topograficznych. Trudne, złożone wady serca u pacjentów, którzy przebyli zabieg leczenia paliatywnego czy całkowitej korekcji w dzieciństwie wymagają poszerzonej oceny. W takich sytuacjach, ze wskazań klinicznych, celowe może być uzupełnienie badania echokardiograficznego o badanie tomografii komputerowej.