Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia funkcji mięśnia serca u chorych ze schorzeniami metabolicznymi (otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca)

Autor:
Hanna Szczepanik-Osadnik, Anna Wojnałowicz, Monika Przewłocka-Kosmala, Andrzej Mysiak, Wojciech Kosmala
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
297
Strona końcowa:
300
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca, insulinooporność, zaburzenia funkcji serca
Czytaj

Zaburzenia metaboliczne, takie jak otyłość, cukrzyca oraz zespół metaboliczny, są uznawane za epidemię XXI wieku. Zwiększają one ryzyko sercowo-naczyniowe oraz prowadzą do rozwoju subklinicznej dysfunkcji mięśnia serca, a w konsekwencji do pełnoobjawowej niewydolności serca za pośrednictwem złożonych mechanizmów. Insulinooporność, nadmierna aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz zwiększona ekspresja cytokin prozapalnych nasilają włóknienie miokardium. Przewlekła hiperglikemia prowadzi do wystąpienia stresu oksydacyjnego, tworzenia się końcowych produktów glikacji białek oraz obniżenia syntezy tlenku azotu, a w konsekwencji do dysfunkcji śródbłonka i mikrokrążenia wieńcowego. Ponadto zwiększony wychwyt i gromadzenie kwasów tłuszczowych w kardiomiocytach, retencja sodu oraz nadmierna aktywacja współczulnego układu nerwowego mogą negatywnie wpływać na strukturę i funkcję mięśnia serca. Zastosowanie czułych metod echokardiograficznych, w tym oceny prędkości miokardialnych oraz parametrów odkształcenia mięśnia serca, pozwala na identyfikację wczesnych, subklinicznych zaburzeń funkcji skurczowej i rozkurczowej zarówno lewej, jak i prawej komory u chorych z zaburzeniami metabolicznymi. Optymalne leczenie hipoglikemiczne oraz hamujące włóknienie wywiera korzystny wpływ na czynność mięśnia serca. Modyfikacja stylu życia oraz utrata masy ciała mogą w istotny sposób zredukować ryzyko sercowo- naczyniowe u osób z zaburzeniami metabolicznymi.