Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sercowo-naczyniowe powikłania chemioterapii

Autor:
Jan Błażejewski, Władysław Sinkiewicz, Danuta Karasek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
301
Strona końcowa:
305
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiotoksyczność, chemioterapia, dysfunkcja serca, antracykliny
Czytaj

Kardiotoksyczność chemioterapeutyków jest istotnym problemem w terapii chorób nowotworowych. Uszkodzenie serca przez leki przeciwnowotworowe najczęściej przyjmuje obraz kliniczny niewydolności serca, zaburzeń rytmu i przewodzenia, choroby niedokrwiennej serca i zawału serca, zapalenia mięśnia sercowego i/lub osierdzia oraz włóknienia wsierdzia. Ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych podczas chemioterapii zależne jest od obciążeń występujących u pacjenta z chorobą nowotworową oraz w znacznym stopniu od zastosowanych preparatów. Najwyższe zagrożenie wystąpienia niewydolności serca wiąże się z leczeniem antracyklinami. Istotna jest ocena funkcji serca przed włączeniem leczenia, obserwacja potencjalnych działań kardiotoksycznych podczas chemioterapii oraz po jej zakończeniu. Dotyczy to zwłaszcza ciężkich skutków ubocznych chemioterapii, takich jak nieodwracalne uszkodzenie kardiomiocytów z następową niewydolnością serca. Artykuł przedstawia metody diagnostyki i monitorowania sercowo-naczyniowych powikłań chemioterapii oraz ich przydatność w ocenie ryzyka wystąpienia efektów kardiotoksycznych.