Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Co nowego w opiece nad pacjentem z nadciśnieniem płucnym w 2010 roku?

Autor:
Maria Sobczak, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
306
Strona końcowa:
309
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie płucne, rozpoznawanie, leczenie, rejestry, badania kliniczne
Czytaj

Artykuł stanowi przegląd aktualnych danych na temat leczenia chorób krążenia płucnego. W ostatnim dziesięcioleciu daje się zauważyć postęp w zrozumieniu patogenezy nadciśnienia płucnego, który zaowocował wprowadzeniem nowych leków. Nowe metody leczenia, bazujące na patofizjologii zmian w krążeniu płucnym mają na celu działanie rozszerzające naczynia, antyproliferacyjne i antykoagulacyjne. Ich zastosowanie poprawiło jakość życia oraz rokowanie u pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Rok 2010 nie przyniósł jednak przełomu w leczeniu chorób krążenia płucnego, a jedynie ugruntował dotychczasowe standardy postępowania. Aktualnie obowiązujące strategie postępowania nie odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące leczenia pacjentów z nadciśnieniem płucnym, ale w oparciu o dostępne wyniki najnowszych randomizowanych badań klinicznych i wymianę doświadczeń między ośrodkami referencyjnym możliwa jest realizacja coraz ambitniejszych celów, stawianych przed zespołami terapeutycznymi, opiekującymi się tą grupą pacjentów. W najbliższym czasie należy oczekiwać rozstrzygnięcia toczących się wielu badań klinicznych z zastosowaniem nowych punktów końcowych oraz spodziewać się zaprojektowania nowych, także w obszarze terapii genowej.