Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia obejmujące zastawkę aortalną i mitralną wywołane Streptococcus bovis u 74-letniego pacjenta z sześciomiesięcznym wywiadem stanów gorączkowych

Autor:
Justyna Rybicka, Mirosław Kowalski, Piotr Hoffman, Mariusz Kuśmierczyk, Jacek Różański
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
320
Strona końcowa:
323
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
infekcyjne zapalenie wsierdzia, Streptococcus bovis, zastawka aortalna, zastawka mitralna
Czytaj

W pracy przedstawiono przypadek 74-letniego mężczyzny z sześciomiesięcznym wywiadem stanów gorączkowych. Pacjent został przyjęty do Kliniki z powodu nawrotu stanów gorączkowych i pogorszenia tolerancji wysiłku. W wykonanych posiewach z krwi obwodowej wyhodowano Streptococcus bovis wrażliwy na penicylinę. W badaniu echokardiograficznym uwidoczniono wegetację związaną z płatkami zastawki aortalnej i tętniak pozapalny płatka przedniego zastawki mitralnej. Ponadto stwierdzono dużą niedomykalność zastawki aortalnej i umiarkowaną niedomykalność zastawki mitralnej. Zastosowano 4-tygodniowe leczenie dożylne penicyliną krystaliczną. Ze względu na znaczne uszkodzenie płatków zastawki aortalnej, obecność ruchomej wegetacji, utrzymującą się gorączkę i dodatnie wyniki posiewów pacjenta operowano w trybie pilnym. Zabieg wykonano w trzecim tygodniu hospitalizacji, a w drugim tygodniu antybiotykoterapii. Śródoperacyjnie stwierdzono wegetacje na zastawce aortalnej, zerwany płatek niewieńcowy oraz perforację tętniaka płatka przedniego zastawki mitralnej. Wykonano wszczepienie homograftu w ujście aortalne oraz plastykę płatka przedniego zastawki mitralnej. Uzyskano poprawę stanu klinicznego, ustąpienie stanów gorączkowych oraz normalizację wskaźników stanu zapalnego. Pacjenta wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym z zaleceniem kontynuacji antybiotykoterapii doustnej przez kolejny tydzień. Przedstawiony przez nas przypadek pokazuje, że przebieg kliniczny infekcyjnego zapalenia wsierdzia u osób starszych bywa podstępny i wymaga wnikliwej oceny.