Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie przeskórnej aterektomii rotacyjnej z implantacją stentu powlekanego u pacjenta z krytycznym niedokrwieniem kończyny dolnej

Autor:
Zoltán Ruzsa, Tamás Forster, Attila Nemes
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
324
Strona końcowa:
326
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
Rotablator, implanstacja stentu, przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych, zwapnienia
Czytaj

Wybór metody leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych stanowi nadal duże wyzwanie, mimo postępu, jaki dokonał się w ostatnim czasie. Spośród dostępnych metod leczenia krytycznych zwężeń miażdżycowych w naczyniach tętniczych kończyn dolnych, interesującą alternatywę dla leczenia chirurgicznego stanowi angioplastyka z zastosowaniem przeskórnego aterektomu wysokoobrotowego (Rotablator) , którą można wykorzystać w leczeniu zarówno zmian rozsianych, jak i segmentowych. Na wybór terapii wpływ musi mieć zarowno skuteczność rewaskularyzacji, jak i czas hospitalizacji, chorobowość i śmiertelność u pacjentów kwalifikowanych do leczenia. W przedstawionej pracy podkreślono zalety zastosowania Rotablatora w połączoniu z angioplastyką i implantacją stentu powlekanego( DES), jako metody alternatywnej do chirurgicznego pomostowania tętnic. Niestety wciąż brakuje wytycznych dotyczacych dalszego postępowania farmakologicznego w zapobieganiu powikaniom zakrzepowym po takich zabiegach. Opierając się na dotychczasowych wynikach badań dotyczących implantacji stentów powlekanych w naczyniach wieńcowych , racjonalne wydaje się zatosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej - aspiryny i pochodnych tienopirydyny, nie zapominając o potrzebie monitorowania tych pacjentów pod kątem zatorowości i restenozy.