Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rzadkie postaci przerwanego łuku aorty - trudności diagnostyczne. Opis dwóch przypadków

Autor:
Paweł Dryżek, Beata Politowska, Tomasz Moszura, Anna Mazurek-Kula, Jadwiga Anna Moll, Andrzej Sysa
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
327
Strona końcowa:
330
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przerwany łuk aorty, noworodek, diagnostyka
Czytaj

Przerwanie łuku aorty jest wadą wrodzoną serca występującą z częstością ok.1,5%. W okresie noworodkowym i wczesnoniemowlęcym charakteryzuje się groźnymi dla życia zaburzeniami prowadzącymi do niewydolności krążenia. Drożny przewód tętniczy zaopatruje w krew aortę zstępującą i umożliwia przeżycie noworodka. Celem pracy jest przedstawienie 2 przypadków przerwanego łuku aorty współistniejącego z rzadkimi wadami strukturalnymi utrudniającymi pełne rozpoznanie. Jeden przypadek dotyczy noworodka z przerwanym łukiem aorty i odejściem prawej tętnicy podobojczykowej od prawej tętnicy płucnej, a drugi współistnienia przerwanego łuku aorty z okienkiem aortalno-płucnym i odejściem prawej tętnicy podobojczykowej od aorty zstępującej. Po wykonanej diagnostyce nieinwazyjnej echokardiograficznej i inwazyjnej (cewnikowanie serca), w którym ustalono szczegółowo rozpoznanie wrodzonej wady serca wraz z topografią naczyń odchodzących od łuku aorty, pacjenci zostali zakwalifikowani do korekcji całkowitej. Przerwany łuk aorty może współistnieć z różnymi anomaliami tętnic odchodzących od łuku. Badanie kliniczne i echokardiograficzne pozwalają na postawienie wstępnego rozpoznania, natomiast badanie angiograficzne umożliwia precyzyjne określenie odejścia i przebiegu naczyń tętniczych.