Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stężeń tyreotropiny u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, leczonych hormonem wzrostu

Autor:
Barbara Kalina-Faska, Maria Kalina, Brygida Koehler
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2002
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
21
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
somatotropinową niedoczynność przysadki, leczenie somatotropiną, tyreotropina, tyreoliberyna
Czytaj

Wprowadzenie: W literaturze spotyka się sprzeczne opinie na temat wpływu leczenia GH na oś podwzgórze-przysadka-tarczyca w zakresie wydzielania TSH. Niektórzy autorzy opisują możliwość całkowitego zahamowania wydzielania TSH z wystąpieniem jawnej niedoczynności tarczycy, inni nie stwierdzają takiego działania GH. Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu leczenia rGH na zachowanie się stężeń TSH u dzieci z somato-tropinową niedoczynnością przysadki, będących przed leczeniem w eutyreozie. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 32 dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, będących w I stadium dojrzewania wg Tannera, u których wykluczono zaburzenia funkcji tarczycy (T4, T3, fT4,fT3, testzTRH). Stosowano rGH (Genotropin a 16j-Pharmacia) w dawce 0,7j/kg/tydz. Przed leczeniem oraz w 6 i 12 miesiącu podawania rGH wykonano testzTRH, oznaczając TSH w O', 20', 30', 60', 120'. Wyniki poddano analizie statystycznej [p(a)<0,05]. Wyniki: Podstawowe stężenia TSH przed podaniem rGH mieściły się w granicach normy, a odpowiedź TSH na TRH była prawidłowa z max. wzrostu w 20'. Stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie się stężeń TSH po 6 i 12 miesiącach leczenia w poszczególnych minutach testu u wszystkich dzieci. Obniżone stężenia TSH podczas leczenia mieściły się w granicach normy. Wnioski: Podczas leczenia rGH dochodzi do obniżenia podstawowych i stymulowanych stężeń TSH, jednakże wgranicach norm. Zjawisko to przypuszczalnie związane jest z bezpośrednim wpływem podawanego rGH na uwalnianie somatostatyny - naturalnego inhibitora TSH.