Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zachowanie się stężeń lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Elżbieta Pac-Kożuchowska, Leszek Szewczyk, Daniel Witkowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2002
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
27
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, gospodarka lipidowa, miażdżyca
Czytaj

Wprowadzenie: Dzieci i młodzież chorzy na cukrzycę typu 1 są osobami o zwiększonym zagrożeniu miażdżycą. Należy więc u nich wcześnie śledzić wszystkie czynniki ryzyka miażdżycy. Charakterystyczne są zaburzenia gospodarki lipidowej, przy czym nasilenie ich jest uzależnione od rodzaju cukrzycy i od stanu jej wyrównania. Cel pracy: Celem pracy była ocena stężenia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Badaniami objęto 53 dzieci (23 dziewcząt i 30 chłopców). chorych na cukrzycę typu 1 w wieku od 8 do 16 lat, chorujących na cukrzycę od 3 do 10 lat. Podczas badania dzieci były w stanie względnego wyrównania metabolicznego. U wszystkich badanych dzieci oznaczono w surowicy krwi stężenie triacylogliceroli, cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL oraz apolipoprotein (Apo-AI i Apo-B). Cholesterol we frakcjach LDL i VLDL określono metodą pośrednią. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej i porównano z wcześniej opracowanymi normami własnymi dla dzieci zdrowych. Wyniki: W grupie dziewcząt z cukrzycą typu 1 stwierdzono wyższe wartości triacylogliceroli i cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcji LDL, VLDL oraz Apo-B i niższe stężenie cholesterolu we frakcji HDL w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast u chłopców z cukrzycą stwierdzono wyższy poziom cholesterolu we frakcji LDL oraz niższy poziom cholesterolu we frakcji HDL w porównaniu z grupą kontrolną. Wnioski: 1) U dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 stwierdza się zaburzenia gospodarki lipidowej. 2) W monitorowaniu leczenia dzieci z cukrzycą typu 1 należy uwzględnić okresową ocenę gospodarki lipidowej.