Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kiedy należy myśleć o zakażeniu HIV u dziecka?

Autor:
Magdalena Marczyńska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
3
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
141
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
HIV, dzieci, objawy, zalecenia diagnostyczne
Czytaj

Od pierwszego opisu zakażenia HIV u dzieci minęło 28 lat, mimo to w Polsce problem ten jest mało znany. W niniejszym artykule omówiono źródła choroby. Najczęstszą przyczyną HIV u dzieci jest zakażenie od matki. Podjęcie działań profilaktycznych uzależnione jest od wiedzy o chorobie matki. Poddanie testom kobiet w ciąży – obowiązkowe w krajach rozwiniętych, w Europie i USA – w Polsce stale nie jest powszechne. Obecne procedury pozwalają niemal całkowicie wyeliminować ryzyko zakażenia dziecka od matki – przy prawidłowo prowadzonej ciąży i porodzie wynosi ono 1%. W artykule podano aktualne zasady profilaktyki. Liczba dzieci z rozpoznanym zakażeniem w całym kraju wynosi obecnie 160, liczba szacunkowa jest 5-6-krotnie wyższa. Większość dzieci nie jest zdiagnozowana. Znajomość objawów klinicznych jest niezbędna w praktyce pediatry. Najczęstsze są łagodne objawy zakażenia: niejasne stany gorączkowe, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, wątroby, śledziony, ślinianek, atopowe/łojotokowe zapalenie skóry, nawracające zakażenia bakteryjne, biegunki. Zdarza się jednak, że rozpoznanie nie jest nawet podejrzewane, mimo wystąpienia objawów AIDS (HIV-encefalopatii, wyniszczenia, gruźlicy, zakażeń oportunistycznych). Przedstawiono objawy, klasyfikację immunologiczną oraz wskazania do wykonania badań w kierunku HIV u dzieci.