Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy i celiakii u dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 – w oparciu o badania własne

Autor:
Agnieszka Szypowska, Anna Ramotowska, Maria Lipka, Magdalena Procner-Czaplińska, Hanna Trippenbach-Dulska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
3
Strona początkowa:
142
Strona końcowa:
145
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
gluten, choroba Hashimoto, przeciwciała endomysialne, peroksydaza, tyreoglobulina
Czytaj

Wprowadzenie: W sytuacji stale rosnącej liczby zachorowań na cukrzycę typu 1 (T1DM) należy ocenić, czy nie towarzyszy cukrzycy już w momencie jej rozpoznania wzrost zachorowań na inne choroby o podłożu autoimmunologicznym: chorobę Hashimoto i celiakię. Cel pracy: Ocena częstości występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy i celiakii u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Badaniem objęto 294 dzieci (146 dziewcząt, 148 chłopców) w wieku 0,9-17,8 roku (średnio 9,3±4,5 roku) z nowo rozpoznaną T1DM. Pacjentów podzielono na 3 grupy: grupa I – ≤5 r.ż., 56 osób, średnia wieku 2,7±1,1 roku, grupa II – 6-9 r.ż., 106 osób, średnia wieku 7,5±1,5 roku, grupa III – ≥10 r.ż., 132 osoby, średnia wieku 13,5±2,0 roku. Oznaczono przeciwciała przeciw peroksydazie (anty-TPO), przeciw tyreoglobulinie (anty-Tg), przeciw endomysium (EMA) TSH, fT4, IgA, USG tarczycy oraz przeprowadzono biopsję jelita cienkiego u osób z dodatnim mianem EMA. Wyniki: 21,7% (64/294) dzieci miało dodatnie miano przeciwciał anty-Tg i/lub anty-TPO, 20,4% (60/294) wykonano anty-Tg, 11,6% (34/295) – anty-TPO, u 14 osób w badaniu USG wykazano obniżoną echogeniczność miąższu i niejednorodną echostrukturę tarczycy, 11 osób wykazywało nieprawidłowe stężenie hormonów. Częściej występowały przeciwciała anty-Tg i/lub anty-TPO w grupie II niż w grupie I – 24% vs. 11% (6/56), OR=0,37; p=0,039 oraz w grupie III niż w grupie I – 24% vs. 11%, OR=0,38; p=0,046. Dodatnie EMA stwierdzono u 7,5% (22/294) osób. Częstsze występowanie przeciwciał EMA odnotowano w grupie III niż w grupie II – 10,6 vs. 3,7%, OR=0,33; p=0,049. W grupie I dodatnie EMA stwierdzono u 7,6% dzieci. 1,7% (5/294) pacjentów miało dodatnie miana przeciwciał przeciw tarczycowych i przeciw endomysium. Wnioski: Ze względu na znaczną częstość występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy i celiakii u dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną cukrzycą, konieczne jest wykonywanie badania przesiewowego w kierunku tych chorób w momencie rozpoznania cukrzycy.