Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Marskość i rak wątroby w przebiegu przewlekłego zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu b i c u dzieci

Autor:
Magdalena Figlerowicz, Paweł Kemnitz, Anna Mania, Katarzyna Mazur-Melewska, Iwona Mozer-Lisewska, Arleta Kowala-Piaskowska, Justyna Pohland, Iwona Bręńska, Wojciech Służewski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
3
Strona początkowa:
147
Strona końcowa:
154
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
marskość wątroby, wirus zapalenia wątroby typu B, wirus zapalenia wątroby typu C, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B i C (pzw B i pzw C) mogą prowadzić do marskości, raka i następnie do niewydolności wątroby. Cel pracy: Analiza częstości występowania ciężkich powikłań: marskości i raka wątroby w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub/i C u dzieci oraz charakterystyka kliniczna pacjentów, u których te powikłania stwierdzono. Materiał i metody: Badaniem objęto 627 dzieci (461 dzieci z pzw B, 120 dzieci z pzw C i 46 dzieci z pzw B/C), które pozostawały pod opieką Kliniki od 1991 do 2009 roku. Rozpoznanie ustalono na podstawie obrazu klinicznego, badań serologicznych, wirusologicznych. Ponadto u 382 (60,93%) dzieci wykonano biopsję wątroby. Wyniki: Marskość wątroby rozpoznano u 17 dzieci (2,71% całej analizowanej grupy i 4,45% pacjentów, u których wykonano biopsję). Wszystkie te dzieci uległy zakażeniu w warunkach szpitalnych. Cechy niewydolności wątroby stwierdzono u 7 dzieci (1,12% całej grupy, 41,18% dzieci z marskością). Raka rozpoznano u 1 chłopca z marskością wątroby w przebiegu pzw C. U większości dzieci z objawową marskością (6 pacjentów) rozpoznano współistnienie innych chorób przewlekłych: u 4 dzieci – zespół Downa, u 2 – wrodzone zaburzenia odporności. Wśród objawów klinicznych marskości wątroby obserwowano obrzęki i wodobrzusze, powiększenie śledziony, objawy nadciśnienienia wrotnego, zaburzenia krzepnięcia krwi, osłabienie, brak apetytu, bóle brzucha, żółtaczkę, ginekomastię. Wnioski: Czynnikiem zwiększającym ryzyko marskości i niewydolności wątroby w przebiegu zakażenia HBV i HCV u dzieci są wrodzone zaburzenia odporności i zespół Downa. Marskość wątroby u dzieci prowadzi do niewydolności narządu szybciej niż u dorosłych z pzw B i C.