Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Narażenie dzieci na materiał potencjalnie zakażony wirusami przenoszonymi drogą krwi – obserwacje własne

Autor:
Katarzyna Mazur-Melewska, Anna Mania, Magdalena Figlerowicz, Paweł Kemnitz, Wojciech Służewski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
3
Strona początkowa:
155
Strona końcowa:
159
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
profilaktyka poekspozycyjna, HIV, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Kontakt dziecka z materiałem potencjalnie zakaźnym z powodu przypadkowego lub przestępczego zakłucia sprzętem medycznym oraz wykorzystania seksualnego stanowi częsty problem ośrodków oferujących profilaktykę poekspozycyjną. Cel pracy: Analiza rodzaju i częstości występowania ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny u dzieci oraz prowadzonej profilaktyki wtórnej. Materiał i metody: Badaniami retrospektywnymi objęto grupę 35 dzieci, które skierowane zostały do Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej w Poznaniu w związku z przebytą ekspozycją na materiał potencjalnie zakaźny w latach 2001-2009. Wyniki: W analizowanym okresie obserwowano wzrost liczby osób zgłaszających się po ekspozycji na materiał zakaźny. U 26 osób zdarzenie miało charakter przypadkowego zakłucia igłą medyczną, u 9 nastąpiła ekspozycja celowa: gwałt lub zakłucie w celach przestępczych. Trzydzieścioro dzieci otrzymało poekspozycyjną profilaktykę farmakologiczną. U badanych nie stwierdzono zakażenia HIV, HBV, HCV związanego z ekspozycją. Wnioski: Wobec braku standardów postępowania z dziećmi eksponowanymi na materiał potencjalnie zakaźny za najistotniejszą czynność mającą na celu przeciwdziałanie tego typu zdarzeniem, należy uznać edukację dzieci odnośnie postępowania z przypadkowo znalezionym sprzętem medycznym. Młodzież należy informować jak unikać sytuacji sprzyjających ekspozycjom powodowanym przez osoby trzecie.