Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena przebiegu klinicznego i wyników leczenia toczniowego zapalenia nerek u dzieci

Autor:
Jolanta Sołtysiak, Magdalena Silska, Danuta Ostalska-Nowicka, Anna Kaczmarek, Aldona Siwińska, Jacek Zachwieja
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
3
Strona początkowa:
160
Strona końcowa:
165
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
toczeń układowy trzewny, dzieci, mykofenolan mofetylu
Czytaj

Wprowadzenie: Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, występującą u dzieci znacznie rzadziej niż u dorosłych. Poważnym niekorzystnym czynnikiem rokowniczym są zmiany w nerkach, określane jako nefropatia toczniowa (NT). Występuje ona w 60-80% przypadków TRU i u większości dzieci ma ciężki przebieg, wymagający wieloletniej terapii. Do chwili obecnej nie ma standardów dotyczących leczenia NT u dzieci. Celem pracy była ocena wyników leczenia NT u dzieci za pomocą leków immunosupresyjnych, w tym mykofenolanu mofetylu (MMF). Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 8 dzieci (6 dziewczynek i 2 chłopców) hospitalizowanych w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej UM w Poznaniu. Średnia wieku w chwili zachorowania wynosiła 13 lat i 3 miesiące. Analizie poddano objawy kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych oraz stosowane leczenie. Wyniki: U 6/8 pacjentów stwierdzono IV klasę NT według. klasyfikacji WHO. U 5/8 dzieci nefropatia toczniowa wystąpiła pod postacią zespołu nerczycowego i nefrytycznego, a u 7/8 ostrego uszkodzenia nerek. W leczeniu stosowano steroidy, cyklofosfamid (CF), cyklosporynę (CsA), plazmaferezy (PF) oraz u 5/8 – MMF. Po okresie indukcji remisji całkowita remisja wystąpiła u 6/8 pacjentów. Najlepsze efekty leczenia uzyskano po zastosowaniu intensywnego leczenia immunosupresyjnego (CF+MMF). Wnioski: Zastosowanie MMF w okresie indukcji remisji NT u dzieci może przyspieszać osiągnięcie remisji i prowadzić do ograniczenia liczby pulsów cyklofosfamidowych oraz wydłużenia okresu remisji.