Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (hiv) u 6 –letniej dziewczynki – opis przypadku

Autor:
Natalia Adrianowska, Wojciech Młynarski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
3
Strona początkowa:
178
Strona końcowa:
180
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
HIV, dzieci, limfadenopatia
Czytaj

Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (human immunodeficiency virus – HIV) u dzieci opisano po raz pierwszy w 1982 r. W Polsce od początku epidemii HIV zarejestrowano 147 zakażonych dzieci, chociaż szacuje się, że liczba seropozytywnych dzieci może być 5 -6 -krotnie wyższa. Niedoszacowanie liczby zakażonych dzieci w naszym kraju może być związane z niedostateczną wiedzą wśród pediatrów na temat zakażenia wirusem HIV i – co za tym idzie – z opóźnieniem rozpoznania omawianej infekcji w populacji wieku rozwojowego. Występowanie u dziecka uogólnionej limfadenopatii, hepatosplenomegalii, nawracających zakażeń bakteryjnych lub biegunki rzadko skłania do uwzględnienia w diagnostyce różnicowej badań w kierunku zakażenia wirusem HIV. W niniejszej pracy omówiono przypadek dziewczynki, która została przyjęta do Kliniki z podejrzeniem choroby nowotworowej w związku z leukopenią, tendencją do małopłytkowości, hektyczną gorączką oporną na antybiotykoterapię, zmianami nadżerkowymi w jamie ustnej, powiększeniem węzłów chłonnych i śledziony. W toku przeprowadzonej diagnostyki wykluczono u dziecka chorobę rozrostową. Z uwagi na podejrzewane infekcyjne podłoże obserwowanych objawów wykonano szeroko zakrojoną diagnostykę różnicową, w ramach której, rozpoznano zakażenie wirusem HIV.