Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół SAPHO u 13-letniej dziewczynki – opis przypadku

Autor:
Agata Brzeska, Henryka Brózik, Joanna Lipińska, Józef Kobos, Jerzy Stańczyk, Elżbieta Smolewska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
3
Strona początkowa:
181
Strona końcowa:
185
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zespół SAPHO, przewlekłe zapalenie kości, zapalenie stawu mostkowo-obojczykowego
Czytaj

Zespół SAPHO (synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis) jest rzadką, przewlekłą chorobą charakteryzującą się współistnieniem zmian skórnych i kostno-stawowych. Główne objawy kostno-stawowe to bóle przedniej ściany klatki piersiowej, bóle kręgosłupa i stawów mostkowo-obojczykowych. Do zmian skórnych należy łuszczyca krostkowa rąk i stóp lub zmiany trądzikowe. Brak występowania zmian skórnych nie wyklucza rozpoznania choroby. Zespół SAPHO obserwowano głównie u osób dorosłych, choć może występować także u dzieci. W niniejszej pracy autorzy prezentują przypadek 13-letniej dziewczynki z dolegliwościami bólowymi oraz obrzękiem prawego stawu mostkowo-obojczykowego, u której na podstawie wywiadu, obrazu i przebiegu klinicznego oraz przeprowadzonej szerokiej diagnostyki wysunięto podejrzenie zespołu SAPHO.