Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu Mononukleozy zakaźnej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Autor:
Janusz Jabłoński Małgorzata Lewandowska Ewa Andrzejewska Iwona Pietrzak Elżbieta Czerniawska Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
3
Strona początkowa:
186
Strona końcowa:
190
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
mononukleoza zakaźna, pęknięcie śledziony, splenektomia, diagnostyka
Czytaj

Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu mononukleozy zakaźnej jest bardzo rzadkim, ale zagrażającym życiu powikłaniem. Częstość nieurazowego pęknięcia śledziony w przebiegu tej choroby szacuje się na 0,1-0,5%. Śledziona jest najbardziej podatna na pęknięcie w 2 lub 3 tygodniu choroby, kiedy torebka narządu i jego struktura beleczkowa są najbardziej zmienione. Pozostaje wrażliwa na najmniejsze nawet urazy jeszcze przez wiele tygodni po ustąpieniu objawów mononukleozy zakaźnej. Prawidłowe rozpoznanie samoistnego pęknięcia śledziony może być trudne. Brak wyraźnych cech uszkodzenia śledziony stwierdzanych podczas wstępnego badania fizykalnego oraz badania USG, utrzymujący się u części chorych do chwili pęknięcia torebki dobry stan ogólny sprawiają, że rozpoznanie stwierdzane jest w niektórych przypadkach dopiero podczas laparoskopii zwiadowczej. W pracy zaprezentowano przypadek 18-letniego chłopca z mononukleozą zakaźną, u którego doszło do samoistnego pęknięcia śledziony. Podczas przyjęcia pacjent zgłaszał osłabienie oraz bóle brzucha. Wstępne badanie fizykalne i badania USG nie ujawniły cech uszkodzenia śledziony. W trakcie hospitalizacji nie stwierdzono objawów wstrząsu. W 8 dobie hospitalizacji nastąpiło nagłe pogorszenie stanu ogólnego. Przeprowadzona laparoskopia zwiadowcza ujawniła rozkawałkowanie śledziony. U chorego przeprowadzono pomyślnie splenektomię. Powyższy przypadek przypomina, że zmieniona chorobowo śledziona może ulec samoistnemu pęknięciu, co stanowi zagrożenie życia. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego samoistnego pęknięcia śledziony w przebiegu mononukleozy zakaźnej oraz przedstawiono dyskusję na temat postępowania terapeutycznego w tych przypadkach.