Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badanie sonograficzne worka mosznowego u chłopców

Autor:
Barbara Kalina-Faska, Aleksandra Januszek-Trzciąkowska, Maria Kalina, Brygida Koehler
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2002
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
40
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
badanie sonograficzne, jądra, kanał pachwinowy, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Badanie ultrasonograficzne znalazło zastosowanie w obiektywnej ocenie położenia, budowy i wielkości struktur worka mosznowego, a także w rozpoznawaniu zmian ogniskowych oraz zapalnych w jądrach i najądrzach. Cel pracy: Nasza praca ma na celu podkreślenie potrzeby i znaczenia wykonywanych badań ultrasonogra-ficznych w diagnostyce nieprawidłowości w obrębie worka mosznowego u chłopców. Materiał i metody: Przebadano 180 chłopców w wieku 2-17 lat, skierowanych z powodu ginekomastii (70), wnętrostwa (45), przedwczesnego dojrzewania (11), wyczuwalnych zgrubień powrózka nasiennego (30) i asymetrii wielkości jąder (24). Badanie wykonano aparatem Acuson 128XP, głowicą liniową 7,5 MHz z użyciem kolorowego Dopplera (i/lub aparatem Sequoia, głowicą liniową 8-15 MHz). Wyniki: U wszystkich chłopców z jednostronnym lub obustronnym wnętrostwem uwidoczniono jądra w kanałach pachwinowych na różnej wysokości. U 19 chłopców z ginekomastią stwierdzono żpn, u 10 torbiele najądrza, a u 3 drobne zwapnienia. Objętość jąder u chłopców z przedwczesnym dojrzewaniem mieściła się powyżej 2 SD, dodatkowo u jednego pacjenta stwierdzono drobne zwapnienia, u 2 żpn, a u jednego zmianę guzowatą (Leydigioma). U 95% chłopców z żpn stwierdzono żylaki lewostronne, u 5% obustronne, w różnym stopniu zaawansowania. U jednego z pacjentów dodatkowo uwidoczniono wodniaka powrózka nasiennego. Przyczyną asymetrii wielkości jąder był wodniak jądra u 16 pacjentów i żpn u 8 pacjentów. Wnioski: Badanie sonograficzne stanowi uzupełnienie badania fizykalnego, a w wielu przypadkach pozwala wykazać zmiany niedostępne badaniu klinicznemu. Ze względu na nieinwazyjność i dużą zdolność rozdzielczą jest przydatną metodą obrazowania struktur worka mosznowego u dzieci.