Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie peptydów nt-proBNP i BNP w neonatologii, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki drożnego przewodu tętniczego

Autor:
Ewa Gulczyńska, Tomasz Talar, Bogusława Cyranowicz, Marcin Kęsiak, Agnieszka Zjawiona, Marek Nowiczewski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
4
Strona początkowa:
238
Strona końcowa:
242
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
noworodek, peptyd natriuretyczny, przewód tętniczy, BNP, NT-proBNP
Czytaj

NT-proBNP, czyli inaczej N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B, jest peptydem powstającym jako uboczny produkt na drodze syntezy peptydu natriuretycznego typu B (BNP). Oba te peptydy odgrywają ważną rolę w diagnostyce kardiologicznej w różnych grupach wiekowych. Liczba wskazań do ich zastosowania rośnie wraz z kolejno publikowanymi wynikami badań. W niniejszej pracy przedstawiono pokrótce historię odkryć oraz biologię hormonów natriuretycznych, w tym BNP. Opisano związek, podobieństwa i różnice między BNP i NT-proBNP. Dokonano także przeglądu zastosowań tych peptydów, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w neonatologii, w tym w diagnostyce drożnego przewodu tętniczego (PDA).