Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ interakcji polimorfizmu rs8878 genu IP10 (CXCL10) z haplotypem HLA na ryzyko cukrzycy typu 1 u dzieci

Autor:
Izabela Klich, Wojciech Fendler, Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
1
Strona początkowa:
10
Strona końcowa:
13
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
chemokiny, cukrzyca typu 1, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Chemokiny mogą modulować proces autoimmunologiczny. Niedawno opublikowane doniesienia wskazują, że chemokiny IP10 (CXCL10) zaangażowane są w autoimmunologiczną destrukcję komórek β trzustki. Cel pracy: Ocena efektów zmienności genetycznej genu IP10 (CXCL10) i jej możliwych interakcji z genotypami HLA w ustalaniu całkowitego ryzyka cukrzycy typu 1 (T1DM). Materiały i metody: 148 dzieci z T1DM oraz 105 zdrowych dorosłych (grupa kontrolna) zostało poddanych typowaniu HLA. Określono u nich genotyp locus rs8878 genu IP10 będącego markerem haplobloku obejmującego cały region flankujący 3' genu. Wyniki: Homozygotyczność T/T wykazywała efekt ochronny (iloraz szans (OR)=0,48; 95% przedział ufności (95%CI)=0,23-0,99). Nie stwierdzono warunkowych interakcji efektu genotypu IP10 od haplotypu HLA: DQ2, OR(95%CI)=0,65 (0,86-1,68); DQ8 OR(95%CI)=1,20 (0,37-1,16). Nosicielstwo allela T (T+) było jednak modulatorem wieku zachorowania zależnym od haplotypu DQ8. Pacjenci o genotypie DQ8*T+ chorowali wcześniej niż pacjenci o innych genotypach: 5,1 (95%CI 3,3-6,8) wobec 9.0 lat (95%CI 7,6-10,4; p=0,03). Wnioski: Zmienność genetyczna chemokiny IP10 (CXCL10) może wywierać różnorodny efekt kliniczny zależnie od indywidualnego ryzyka genetycznego. Może to się przejawiać redukcją ryzyka cukrzycy lub sprzyjać wcześniejszemu wystąpieniu objawów zależnie od ryzyka autoimmunizacji związanego z układem HLA.