Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany stężenia tioli w osoczu i erytrocytach u dzieci poddanych poszczeniu (próbie głodowej) mającemu na celu zbadanie hipoglikemii

Autor:
Heli Salmi, Khalid Hussain, Risto Lapatto
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
1
Strona początkowa:
14
Strona końcowa:
19
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cysteina, glutation, hipoglikemia, stres oksydacyjny, układ oksydoredukcyjny
Czytaj

Wprowadzenie: Nie wyjaśniono dotychczas, jak powtarzające się epizody hipoglikemii (HG) przyczyniają się do uszkodzenia mózgu. Sugeruje się jednak, że rolę w tym procesie odgrywają stres oksydacyjny, niebiałkowe tiole (glutation - GSH i cysteina - CYSH). Tworzą one istotną obronę oksydacyjną, a ich siła redukcji zależy od podaży energii wewnątrzkomórkowej i siły redukcji, która prawdopodobnie występuje w trakcie niskich stężeń glukozy we krwi. Cel pracy: Określenie stanu tioli u dzieci, u których badania przeprowadzono w kierunku hipoglikemii. Autorzy wysunęli hipotezę, że metabolizm tioli zależny od podaży wewnątrzkomórkowej energii i siły redukującej, może w trakcie epizodów hipoglikemii ulec pogorszeniu. Materiał i metody: 17 dzieci z podejrzeniem epizodów hipoglikemii zostało poddane w celu diagnostyki próbie głodzenia. Autorzy oznaczali stężenie w osoczu i erytrocytach GSM i CYSH oraz jego aktywność enzymów związanych z metabolizmem glutationu podczas postu (głodzenia), jak i po zakończeniu. Wyniki: Stwierdzono dodatnią korelację miedzy stężeniem glukozy w osoczu a obniżonym stężeniem cysteiny (wolnej), natomiast stężenia GSH w osoczu nie zmieniły się istotnie. Hipoglikemia była skojarzona ze wzrostem całkowitej cysteiny w erytrocytach, ale bez zmian w stężeniu GSH w erytrocytach. Wnioski: Niskie stężenia glukozy we krwi są skojarzone ze zmianami w stanie tioli, co stanowi ochronę przed stresem oksydacyjnym. Przemawia to dodatkowo za hipotezą, że stres oksydacyjny jest skojarzony z hipoglikemią.