Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie homocysteiny w osoczu, aktywność fizyczna i sposób żywienia młodych, zdrowych mężczyzn

Autor:
Anna Czajkowska, Grażyna Lutosławska, Krzysztof Mazurek, Jadwiga Ambroszkiewicz, Piotr Żmijewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
1
Strona początkowa:
30
Strona końcowa:
34
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
homocysteina, aktywność fizyczna, wydolność, dieta
Czytaj

Wprowadzenie: Wiadomo, że w warunkach in vitro wysokie stężenie homocysteiny (Hcy) przyczynia się do rozwoju insulinooporności poprzez stymulowanie ekspresji rezystyny i hamowanie ekspresji adiponektyny w tkance tłuszczowej. Ponadto, hiperhomocysteinemia jest uważana za niezależny czynnik ryzyka w rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Cel badań:. Celem badań była ocena zależności miedzy stężeniem Hcy w osoczu, wydatkiem energetycznym wynikającym z aktywności fizycznej, wydolnością sercowo-naczyniową i sposobem żywienia u młodych zdrowych mężczyzn. Materiał i metody: Pomiary stężenia Hcy, maksymalnego poboru tlenu oraz ocenę aktywności fizycznej i sposobu żywienia wykonano u 65 młodych ochotników. Ocenę aktywności fizycznej wykonano z zastosowaniem kwestionariusza Seven Day Physical Activity Recall, maksymalny pobór tlenu oceniano w czasie wysiłku na ergometrie rowerowym, a stężenie Hcy w osoczu zmierzono metodą fluorescencyjną. Sposób żywienia oceniono na podstawie wywiadów żywieniowych dotyczących spożycia w okresie 4 dni. Biorąc pod uwagę medianę stężenia Hcy w osoczu uczestników badań podzielono na dwie grupy - grupę LH o stężeniu Hcy niższym i grupę HH o stężeniu wyższym od mediany.Wyniki: Nie wykazano istotnych różnic między grupą LH i HH w wartościach maksymalnego poboru tlenu i aktywności fizycznej. Jedyna różnica między grupami dotyczyła procentu energii pochodzącej z białka - istotnie wyższym w grupie LH niż w grupie HH (odpowiednio 16% vs. 13%). Wnioski: Aktywność fizyczna i maksymalny pobór tlenu nie wpływają na stężenie Hcy w osoczu u zdrowych, młodych mężczyzn. Jednocześnie wyższy procent energii pochodzącej z białka w pożywieniu istotnie i korzystnie wpływa na stężenie Hcy.