Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skuteczność kliniczna witaminy D u dzieci z niską masą kostną

Autor:
Jolanta Karalus, Danuta Chlebna-Sokół
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
40
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
witamina D, niska masa kostna, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Stosowanie witaminy D w profilaktyce i leczeniu osteoporozy jest powszechnie zaakceptowanym standardem, jednak najnowsze dane wskazują na konieczność dawkowania tej witaminy tak, aby utrzymać jej stężenie w granicach wartości wyższych niż dotychczas zalecano, tj powyżej 30 ng/ml. Najlepszym wskaźnikiem służącym do oceny zaopatrzenia organizmu w tę witaminę jest stężenie metabolitu wątrobowego witaminy D (25OHD). Niewiele jest jednak danych na temat skuteczności stosowania tej witaminy u dzieci z samoistną niską masą kostną. Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy suplementacja witaminą D u dzieci z samoistną niską masą kostną powoduje istotny wzrost stężenia metabolitu wątrobowego witaminy D i w jaki sposób wpływa to na przebieg kliniczny choroby oraz na wyniki badań densytometrycznych. Materiał i metody: Do badania włączono 76 dzieci w wieku 6-18,5 roku (35 dziewcząt i 41 chłopców) z samoistną niską masą kostną (w tym z osteoporozą samoistną) rozpoznaną na podstawie objawów klinicznych i badań densytometrycznych. U wszystkich dzieci dwukrotnie, przed suplementacją i po roku suplementacji witaminą D oceniane było stężenie 25OHD oraz PTH, a także wykonane zostało badanie DXA. Za wartości prawidłowe dla witaminy D dla dzieci z niską masą kostną przyjęto wartość 25OHD w surowicy powyżej 30 ng/ml.Wyniki: Podaż witaminy D u dzieci z osteoporozą i niską masą kostną spowodowała istotny statystycznie wzrost stężenia metabolitu wątrobowego witaminy D oraz istotne obniżenie się stężenia parathormonu. Zmiany stężenia 25OHD były zależne od dawki stosowanej witaminy (685 j.m./ dobę). W wyniku leczenia uzyskano wzrost wskaźników densytometrycznych, a zwłaszcza wzrost gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (BMD Spine). Wnioski: 1. W oparciu o przeprowadzone badania u dzieci z idiopatyczną redukcją gęstości mineralnej kości konieczna jest normalizacja kalcytropowych hormonów i poprawa parametrów w badaniu densytometrycznym. 2. Szczegółowa analiza statystyczna wykazała, że wzrost metabolitów witaminy D i gęstości mineralnej kości jest spowodowany suplementacją witaminy D w dawce 685 IU/dziennie.