Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Glukometry bez kodowania pasków wśród dzieci z cukrzycą: poszukiwanie grupy docelowej i ocena precyzji glukometru typu no-coding

Autor:
Wojciech Fendler, Anna Hogendorf, Agnieszka Szadkowska, Wojciech Młynarski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
57
Strona końcowa:
63
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
monitorowanie glikemii, cukrzyca typu 1, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Monitorowanie glikemii jest kluczowym elementem współczesnej terapii pacjenta z cukrzycą. Cel pracy: Ocena czynników ryzyka błędów kodowania glukometru, zdefiniowanie populacji docelowej dla glukometrów bez kodowania oraz precyzji systemu niewymagającego kodowania - Contour TS, w grupie dzieci z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Ryzyko błędów kodowania zostało ocenione za pomocą anonimowego kwestionariusza, na podstawie którego wyodrębniono dwa skrajne profile ryzyka błędu. Profil największego ryzyka (the worst case scenario) zakładał, że pacjent popełniwszy co najmniej 1 błąd w pytaniach dotyczących procedury pomiaru mógł również popełniać błędy kodowania w trakcie leczenia. Profil najmniejszego ryzyka wymagał popełnienia błędów we wszystkich pytaniach kontrolnych o kodowanie glukometru. Test precyzji i rzetelności pomiaru glikemii za pomocą systemu Contour TS został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi narodowego komitetu standardów dla laboratoriów klinicznych (NCCLS). Wyniki: Szacowany odsetek osób o dużym prawdopodobieństwie popełnienia błędu kodowania wahał się od 68,2% (95%CI 60,7-75,7%), do 8,0% (95%CI 3,9-12,3%) zależnie od profilu odpowiedzi wskazującego na potencjał błędu kodowania. Czynnikami skojarzonymi ze zwiększonym ryzykiem błędu kodowania były: mniejsza liczba badań w ciągu dnia, większa liczba członków rodziny zaangażowana w badania i fakt badania glikemii przez samego pacjenta. Aparat Contour TS charakteryzował się precyzją i powtarzalnością pomiaru ≥95%, liniowością względem oznaczeń laboratoryjnych (r2=0,99, p <0,0001) oraz małym i nieistotnym statystycznie trendem w kierunku zaniżania wartości glikemii o 1,12% (95%CI -3,27 do 1,02%). Analiza na wykresie błędów Clarka wykazała, że 4% pomiarów mieściło się w obszarze niegroźnych klinicznie błędów, a pozostałe pomiary pacjenta wykazywały się odpowiednią precyzją oznaczenia. Wnioski: Contour TS charakteryzuje się wystarczającą precyzją i bezpieczeństwem umożliwiającym stosowanie go u dzieci z cukrzycą typu 1. Pacjenci z rodzin o dużym zużyciu pasków testowych lub takich, w których wiele osób zaangażowanych jest w monitorowanie glikemii, są kandydatami do zastosowania urządzeń niewymagających kodowania ze względu na podwyższone ryzyko błędów kalibracji.