Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częste występowanie zmian w spirometrii u pacjentów z cukrzycą typu 1

Autor:
Vaikkakara Suresh, Amaresh P. Reddy, Alladi Mohan, Gadekal Rajgopal, Potham Satish, Chittari Venkata Harinarayan, Parameswari Rekha, Alok Sachan
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
75
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca, badania układu oddechowego, spirometria
Czytaj

Wprowadzenie i cel pracy: Ocena zaburzeń spirometrycznych u dzieci z cukrzycą typu 1 i czynników im sprzyjających. Materiał i metody: U 39 pacjentów z cukrzycą typu 1 wykonano badanie spirometryczne. Całkowity FEV1 i FVC porównano z wartościami przewidywanymi i wyrażono w procentach. Dodatkowe dane stanowiły: płeć, wiek, masa ciała, wzrost i wartość HbA1c. Wyniki przedstawiono jako wartości średnie i odchylenia standardowe. Przy obliczeniach statystycznych zastosowano testy χ2 i Pearsona. Wyniki: U 20 pacjentów (51,2%) stwierdzono nieprawidłowości w badaniu spirometrycznym, w tym u 17 o typie restrykcyjnym, a u 3 o typie obturacyjnym. U 45,8% pacjentów stwierdzono niedobór wzrostu (SDS <-2 SD), u 25,7% wartość hSDS wynosiła poniżej 3. Siedmiu z pacjentów z hDDS poniżej -3 (77,8%) miało restrykcyjne zaburzenia przepływu, podczas gdy w grupie z hSDS powyżej -3 występowały one tylko u 8 (30,7%) z 26 pacjentów (p <0,05). Wnioski: Zaburzenia spirometryczne są częste w cukrzycy typu 1 szczególnie u dzieci z niedoborem wzrostu.