Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zachowania żywieniowe kobiet w ciąży

Autor:
Edyta Suliga
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
76
Strona końcowa:
81
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
kobiety ciężarne, żywienie, stan odżywienia, wykształcenie
Czytaj

Wprowadzenie: Błędy w żywieniu i nieprawidłowy stan odżywienia przyszłych matek mogą mieć negatywny wpływ na rozwój płodu i przebieg ciąży. Cel pracy: Ocena zachowań żywieniowych kobiet w ciąży, stanu odżywienia przed ciążą oraz wielkości przyrostów ich masy ciała w czasie ciąży. Zbadano także, czy poziom wykształcenia jest czynnikiem różnicującym sposób żywienia i stan odżywienia badanych kobiet. Materiał i metody: Badaniami objęto 200 kobiet, 30 z nich znajdowało się w I, 70 - w II, a 100 - w III trymestrze ciąży; 19% posiadało wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, 35% - średnie i 46% - wyższe. Przy pomocy anonimowej ankiety zebrano informacje na temat nawyków żywieniowych oraz wysokości i masy ciała. Obliczono BMI badanych przed ciążą i średnie tygodniowe przyrosty masy ciała w czasie ciąży. Wyniki: Stwierdzono m.in. niedostateczne spożycie warzyw i owoców, mleka i produktów mlecznych, produktów zbożowych z pełnego przemiału, ryb lub suplementów zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 oraz wysokie spożycie słodyczy. Kwas foliowy przyjmowało przed ciążą lub w czasie ciąży 88% badanych. Niedobór masy ciała przed ciążą (BMI <18,5) stwierdzono u 7%, a małe przyrosty masy w czasie ciąży - u 28,8% kobiet. U 5% badanych występowały obydwa czynniki ryzyka jednocześnie. Wnioski: Wśród badanych kobiet odnotowano szereg nieprawidłowych zachowań żywieniowych. Najwięcej błędów w żywieniu stwierdzono w grupie kobiet z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.