Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Indywidualizacja terapii cukrzycy typu 1 u dzieci z zaburzeniami z kręgu autyzmu

Autor:
Halla Kamińska, Przemysława Jarosz-Chobot
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
113
Strona końcowa:
116
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
terapia cukrzycy typu 1, czynnościowa intensywna insulinoterapia, współwystępowanie cukrzycy typu 1 i zaburzeń z kręgu autyzmu
Czytaj

W ostatnich latach w światowej literaturze coraz częściej pojawiają się doniesienia sugerujące współwystępowanie cukrzycy typu 1 (DM1) oraz zaburzeń z kręgu autyzmu (ASD). W artykule przedstawiono 2 pacjentów z DM1 oraz ASD będących pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka. Omówiono przebieg kliniczny choroby u dzieci oraz zastosowane sposoby leczenia. Zwrócono również uwagę na możliwe problemy, z jakimi może spotkać się lekarz w czasie terapii dzieci z cukrzycą typu 1 oraz ASD. Indywidualizacja leczenia oraz skuteczna edukacja rodziców i opiekunów pacjenta pozwalają uzyskać zadowalające wyniki leczenia.