Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wiele twarzy rumienia trwałego

Autor:
Olayinka Abimbola Olasode
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
8
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
diagnostyka, skórne reakcje polekowe
Czytaj

Rumień trwały polekowy (fixed drug eruption, FDE) jest jedną ze skórnych reakcji niepożądanego działania leków. Nierzadko ma charakter zmian nawracających. Może mieć postać pojedynczych lub wieloogniskowych rumieniowych plam o kształcie pierścieniowym, często z pęcherzem. Cechą charakterystyczną jest występowanie zmian skórnych za każdym razem w tym samym miejscu po zastosowaniu prowokującego leku. Zmiany ustępują z pozostawieniem charakterystycznego pozapalnego przebarwienia. Rozpoznanie oparte jest na wywiadzie, tj. ustaleniu, że do nasilenia lub wystąpienia zmian dochodzi po przyjęciu prowokującego powstanie zmian leku. Charakterystyczny jest również obraz kliniczny, czyli obecność policyklicznych zmian rumieniowych, oraz brak objawów ogólnych; pomocne może być badanie histologiczne zmian skórnych. Rozpoznanie czasem może być utrudnione, z uwagi na nietypowy obraz kliniczny. Nietypowe odmiany FDE są coraz częściej opisywane. Publikacje te podnoszą świadomość lekarzy i ułatwiają rozpoznawanie w wielu przypadkach FDE. W pracy przedstawiono siedem przypadków FDE obserwowanych w klinice dermatologii Obafemi Awolowo University (Nigeria). Zwrócono uwagę na różne odmiany FDE. Autorzy zauważyli, że na zmianę obrazu klinicznego może mieć wpływ zarówno przewlekłe stosowanie prowokujących leków, jak też leczenie miejscowe. Autorzy zasugerowali, aby brać pod uwagę nietypowe odmiany kliniczne FDE. Jednocześnie szczególnie przy podejrzeniu FDE bardzo duże znaczenie ma szczegółowy wywiad.