Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza problemu nikotynowego wśród pacjentów z chorobami skóry

Autor:
Adam Reich, Joanna Lis, Justyna Straszak, Justyna Śliwińska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
18
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
palenie tytoniu, skóra, uzależnienie od tytoniu
Czytaj

Wprowadzenie: Palenie tytoniu może mieć negatywny wpływ na niektóre choroby skóry. Wydaje się, że wielu pacjentów jest nieświadomych niekorzystnego wpływu palenia tytoniu na skórę. Cel pracy: Celem pracy była analiza częstości i charakteru nikotynizmu wśród pacjentów leczonych z powodu różnych chorób skóry. Materiał i metody: Do badania włączono 236 osób (130 kobiet i 106 mężczyzn) w wieku od 18 do 86 lat (średnia 50,3±16,3 roku) leczonych w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu z powodu schorzeń dermatologicznych. Pacjentów podzielono na następujące grupy: łuszczyca (n=69), wyprysk (n=19), pokrzywka (n=6), atopowe zapalenie skóry (n=13), pierwotne chłoniaki skóry (n=18), twardzina (n=16), toczeń rumieniowaty (n=14), pemfigoid/pęcherzyca (n=11), żylne owrzodzenia podudzi (n=13), oraz inne choroby (n=57). Badanie oparto na autorskiej ankiecie zawierającej dane demograficzne i kliniczne oraz dane na temat palenia. Ponadto czynni palacze zostali poproszeni o wypełnienie Testu Tolerancji Fagerströma. Wyniki: Częstość palenia tytoniu w całej badanej grupie wyniosła 32,6%, średni czas palenia 22,4±14,0 lat, natomiast średnia liczba wypalanych papierosów 14,3±9,1 sztuki. Palacze byli istotnie młodsi od osób niepalących (44,0±13,8 roku vs. 53,3±16,7 roku; p<0,001). Nie stwierdzono różnic w częstości palenia tytoniu między kobietami a mężczyznami (odpowiednio 30,8% vs. 34,9%; p=0,59). Wykazano, że pacjenci z toczniem rumieniowatym istotnie częściej byli czynnymi palaczami niż pozostali chorzy (69,2% vs. 30,6%; p=0,004), natomiast w grupie pacjentów z łuszczycą istotnie rzadziej notowano osoby nigdy niepalące (23,2% vs. 41,0%; p<0,01). U 37,7% ankietowanych choroba skóry skutkowała zmniejszeniem liczby wypalanych papierosów, u 1,3% - zwiększeniem, natomiast u 61,0% nie miała żadnego wpływu na liczbę wypalanych papierosów. Próbę rzucenia palenia podejmowało w przeszłości 79,2% badanych. Ponad połowa czynnych palaczy (54,6%) była informowana o tym, że palenie tytoniu może niekorzystnie wpływać na przebieg schorzenia dermatologicznego. Informacji tej najczęściej udzielał lekarz (56,1%) lub najbliżsi członkowie rodziny (45,8%), rzadziej pielęgniarka (16,2%) lub inni pacjenci (12,9%). Wnioski: Częstość palenia tytoniu wśród pacjentów z chorobami skóry jest podobna do stwierdzanej w ogólnej populacji polskiej. Ponieważ palenie tytoniu może mieć negatywny wpływ na wiele chorób skóry, konieczne jest dokładne poinformowanie o tym pacjentów, natomiast chorym, chcącym rzucić palenie tytoniu, należy zapewnić fachową pomoc.