Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pemfigoid pęcherzowy rozwinięty po zaprzestaniu leczenia hormonalnego z powodu raka prostaty

Autor:
Aleksandra Budzińska, Justyna Gornowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
22
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pemfigoid pęcherzowy, rak prostaty, leczenie hormonalne
Czytaj

Opisano przypadek 81-letniego mężczyzny, u którego ujawnił się pemfigoid pęcherzowy (bullous pemphigoid, BP) po zaprzestaniu leczenia leuproreliną oraz gozereliną. Wieloletnie leczenie hormonalne prowadzono z powodu raka prostaty po wykonaniu orchidektomii podtorebkowej. U chorego stwierdzono patologiczną autoimmunizację skórną mediowaną przez Th1 i Th2 o typie BP, który rozpoznano na poziomie molekularnym po wykryciu podwyższonego poziomu przeciwciał IgG wobec BP230. Ponowne wprowadzenie leuproreliny w powiązaniu z tradycyjnym leczeniem immunosupresyjnym i przeciwzapalnym pozwoliło opanować wykwity BP.