Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cytokiny prozapalne w etiologii trądziku pospolitego - przegląd piśmiennictwa

Autor:
Beata Bergler-Czop, Ligia Brzezińska-Wcisło
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
26
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
trądzik pospolity, etiologia, cytokiny
Czytaj

Trądzik pospolity jest najczęściej diagnozowaną dermatozą u chorych między 11. a 30. r.ż. Uważa się, że dotyczy on ok. 80% osób w tej grupie wiekowej lub nawet, uwzględniając ogniska mało nasilone, 100% młodych ludzi. Rola cytokin w patogenezie acne jest nie do końca poznana. W pracy przedstawiono przegląd najnowszego piśmiennictwa dotyczącego roli czynników prozapalnych w etiopatogenezie trądziku pospolitego oraz wpływu pochodnych witaminy A na czynniki prozapalne. W etiologii schorzenia rolę odgrywają receptory TLR2. Pobudzenie TLR2 przez Propionibacterium acnes powoduje wzrost stężenia IL-8 i IL-12. Makrofagi otaczające jednostkę włosowo-łojową z receptorami typu TLR2 były histologicznie opisywane w bioptatach pacjentów z trądzikiem. Metodami immunohistochemicznym w obrębie gruczołów łojowych wykazano także ekspresję IL-1α i β.