Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Morfotypy Candida albicans. Mikroskopia kontrastowo-fazowa

Autor:
Monika Staniszewska, Małgorzata Bondaryk, Wiesław Kurzątkowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
10
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida albicans, pleomorfizm, wirulencja
Czytaj

Wprowadzenie: Jedną z cech wirulencji Candida albicans jest wytwarzanie form pleomorficznych. W dotychczasowym piśmiennictwie brakuje dokładnej charakterystyki morfotypów. Cel pracy: (I) Opracowanie wydajnych metod tworzenia w warunkach in vitro morfotypów klinicznego szczepu C. albicans (germ tube, pseudostrzępek i strzępek prawdziwych). (II) Dokumentacja morfotypów przy użyciu mikroskopii kontrastowo-fazowej. (III) Charakterystyka form pleomorficznych. Materiał i metody: Zastosowano następujące podłoża wzrostowe: YPG (ekstrakt drożdżowy, pepton, glukoza); zmodyfikowane podłoże AMP (argininowo-fosforanowe) oraz pięcioprocentową, a także nierozcieńczoną surowicę ludzką. Podłoża szczepiono zawiesiną blastokonidiów, a tworzące się morfotypy obserwowano przy użyciu mikroskopu kontrastowo-fazowego (Docuval, Carl Zeiss, Niemcy). Formy klasyfikowano na podstawie cech morfologicznych oraz indeksu morfologicznego (Mi), który wyliczano według wzoru Mi=ls/d2 (l - długość komórki; d - maksymalna średnica komórki; s - średnica septy). Wyniki: Blastokonidia wytwarzały germ tube i pseudostrzępki w 5% surowicy i w zmodyfikowanym podłożu AMP oraz formowały strzępki prawdziwe w nierozcieńczonej surowicy. Podwyższenie temp. z 30°C na 37°C oraz pH z 5,7 na 7,1 sprzyjało tworzeniu się strzępek prawdziwych. Po 1 godz. inkubacji w nierozcieńczonej surowicy (pH 7,1-7,4) w temp. 37°C kiełkujące blastokonidia flokulowały, w wyniku zwiększonego przylegania (adhezji) germ tube. W miarę wydłużania czasu inkubacji ze skupisk kiełkujących blastokonidiów wyrastały długie strzępki tworzące agregaty grzybni, tzw. Candia fungus-ball. Germ tube charakteryzują się cylindryczno-kulistym kształtem oraz promienistym rozrastaniem się części cylindrycznej tworzącej: pseudostrzępki (w 5% surowicy i w podłożu AMP) lub strzępki prawdziwe (w nierozcieńczonej surowicy). Pseudostrzępki tworzą krótkie łańcuchy wydłużonych blastokonidiów oraz przewężenia w miejscu łamliwych przegród. Strzępki prawdziwe charakteryzują się cylindrycznym kształtem (nierozgałęzionym) bez przewężenia w miejscu masywnych przegród prawdziwych oraz wielokomórkowymi filamentami, tworzącymi grzybnię (flokulujące struktury podobne do biofilmów). Wnioski: Nierozcieńczona surowica ludzka najwydajniej indukuje powstawanie z blastokonidiów najpierw inwazyjnych morfotypów germ tube, a następnie agregatów strzępek prawdziwych. Podłoża uboższe w białko (5% surowica ludzka oraz AMP) indukują powstawanie blastokonidiów oraz pseudostrzępek.