Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kandydoza przewodu pokarmowego u osób leczonych antybiotykami - profilaktyczne stosowanie suplementów diety

Autor:
Małgorzata Kostecka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
14
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
kandydoza układu pokarmowego, flora bakteryjna, antybiotyki, suplementy diety
Czytaj

Wprowadzenie: W warunkach fizjologicznych grzyby mogą być obecne w organizmie człowieka i nie wywoływać objawów klinicznych grzybicy. Miejscowa flora bakteryjna i lokalne warunki środowiskowe w przewodzie pokarmowym nie dopuszczają do kolonizacji i rozsiewu grzybów Candida. Antybiotyki, szczególnie te o szerokim spektrum, powodują ilościowe zmniejszenie składników miejscowej flory, co zaburza prawidłowe mechanizmy obronne organizmu. Grzyby Candida mogą osiągać w takich warunkach nieprawidłowo wysokie stężenia w przewodzie pokarmowym, uzyskując zdolność do adherencji, kolonizacji i rozsiewu. Cel pracy i metody: Analiza dostępnego piśmiennictwa na temat wpływu terapii antybiotykowej na rozwój grzybicy układu pokarmowego. Na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród studentów lubelskich uczelni oceniano częstość zażywania antybiotyków, świadomość badanych na temat wpływu antybiotykoterapii na stan układu pokarmowego oraz stosowanie profilaktyki przez zażywanie preparatów osłonowych czy suplementów diety. Wyniki: Stosowanie antybiotyków w ciągu ostatnich dwóch lat deklarowało 76,1% badanych (175 osób), a co jest szczególnie niepokojące 32,6% (75 osób) badanych nie konsultowało tego z lekarzem. 7,8% ankietowanych studentów (18 osób) stosowało antybiotyki 4 i więcej razy w ciągu roku, a 27% (62 osoby) przynajmniej raz w roku. Tylko 66% badanych (152 osoby ogółem, w tym 72 osoby z Uniwersytetu Przyrodniczego - 53,7% i 80 osób z Uniwersytetu Medycznego - 83,5%) stosowało leczenie wspomagające podczas antybiotykoterapii. Wnioski: Stosowanie antybiotykoterapii jest obecnie zjawiskiem powszechnym, a szczególnie niepokojące jest zażywanie leków wielokrotnie w ciągu krótkiego okresu czasu i bez konsultacji lekarskiej. Potwierdzono dane z badań klinicznych, że niekontrolowane zażywanie antybiotyków może powodować problemy ze strony przewodu pokarmowego. Pomocne może być wspomagające zażywanie suplementów diety i leków osłonowych, które przywracają prawidłową florę bakteryjną przewodu pokarmowego.