Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywacja jądrowego czynnika transkrypcyjnego i produkcja TNF-α przez ludzkie komórki płuc pod wpływem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i zarodników grzybów w warunkach in vitro

Autor:
Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, Urszula Nawrot, Katarzyna Włodarczyk, Anna Janicka, Wojciech Walkowiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
19
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
komórki nabłonkowe płuc, zarodniki Aspergillus fumigatus, Alternaria sp., wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, NF-kB, TNF-α
Czytaj

Wprowadzenie: W badaniach in vitro wykazano, że zarodniki grzybów i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) powstające w trakcie spalania paliw zawierających węgiel, stymulują aktywację niektórych szlaków sygnałowych (Signal Transduction and Activator of Transcription - STAT) w ludzkich komórkach nabłonkowych płuc. Obecnie zbadano, czy WWA i zarodniki Aspergillus fumigatus oraz Alternaria sp. indukują aktywację jądrowego czynnika transkrypcyjnego-kB (NF-kB), związanego z syntezą mediatorów reakcji zapalnej i stymulują produkcję TNF-α przez ludzkie komórki nabłonkowe płuc linii A549. Materiał i metody: Komórki nabłonkowe płuc A549 traktowano przez 24 godz. i 7 dni, ekstraktem WWA uzyskanym ze spalin samochodowych i zarodnikami Aspergillus fumigatus i Alternaria sp. (103/ml). Metoda immunocytochemiczna, z wykorzystaniem króliczych przeciwciał anty-p65, posłużyła do lokalizacji jądrowego czynnika transkrypcyjnego. Odsetek komórek z zabarwionym jądrem wyrażał stopień aktywacji tego białka (Nk-kB+). Poziom TNF-α w nadsączach znad komórek A549 określono metodą immunoenzymatyczną. Wyniki: WWA i zarodniki grzybów aktywowały system transkrypcyjny Nk-kB i produkcję TNF-α przez komórki nabłonkowe płuc A549, in vitro. Najwyższy stopień aktywacji czynnika NF-kB i poziom TNF-α obserwowano w komórkach traktowanych 24 godz. zarodnikami Aspergillus fumigatus. W komórkach stymulowanych nietoksyczną dawką WWA i traktowanych zarodnikami Aspergillus fumigatus lub Alternaria sp. obserwowano niższą aktywację czynnika NF-kB oraz mniejszą produkcję TNF-α, w porównaniu z komórkami inkubowanymi tylko z zarodnikami tych grzybów. Mieszanina węglowodorów powodowała obniżenie aktywacji systemu NF-kB w odpowiedzi na zarodniki grzybów. Po 7 dniach aktywacja czynnika transkrypcyjnego i poziom TNF-α malały i nadal węglowodory hamowały reakcję komórek na zarodniki grzybów. Podsumowanie: Występujące w powietrzu wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz zarodniki grzybów stymulowały aktywację białek NF-kB i syntezę TNF-α w komórkach nabłonkowych płuc. WWA ograniczały reakcję komórek płuc na zarodniki grzybów, co może sprzyjać rozwojowi infekcji grzybiczych.