Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przeciwciała przeciwtarczycowe u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Autor:
Maria Korpal-Szczyrska, Bohdana Dorant, Dorota Birkholz, Halina Kamińska, Małgorzata Myśliwiec
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2002
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
73
Strona końcowa:
76
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, tarczyca, przeciwciała przeciwtarczycowe
Czytaj

U 119 dzieci (59 dziewczynek 60 chłopców) ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 oceniono poziom tyro-ksyny, trójjodotyroniny, TSH oraz przeciwciał tarczycowych. U dzieci z obecnością przeciwciał badania wraz z ultrasonografiątarczycy powtórzono po 2 latach. Przeciwciała przeciwtarczycowe stwierdzono u 38 (32%) dzieci (20 chłopców i 18 dziewczynek) ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. Największą ich częstość stwierdzono w grupie wiekowej 10-13 lat. U 1 chłopca z wysokim mianem przeciwciał tarczycowych rozpoznano pierwotną niedoczynność tarczycy spowodowaną chorobą Hashimoto. U pozostałych dzieci wartości tyroksy-ny, trójjodotyroniny i TSH mieściły się w granicach normy i nie stwierdzono istotnych różnic w ich wartościach między grupą z przeciwciałami lub ich brakiem. Po 2 latach trwania cukrzycy przeciwciała tarczycowe stwierdzono u 24% pacjentów, u których wykazano je w chwili zachorowania. U chorych z obecnością przeciwciał poziomy trójjodotyroniny i tyroksyny na początku choroby i po 2 latach obserwacji różniły się znamiennie. ?rednia objętość tarczycy oceniana ultrasonograficznie u dzieci z obecnością przeciwciał (10,79±4,1 ml) była wyższa, niż w grupie bez przeciwciał (7,99±4,3 ml). U połowy pacjentów z obecnością przeciwciał stwierdzono zmiany w obrazie sonograficznym. Wnioski: Znaczna część dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 wykazuje obecność przeciwciał przeciw-tarczycowych. Dzieci te wymagają długofalowej obserwacji funkcji tarczycy i jej obrazu ultrasonograficznego.