Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena aktywności enzymatycznej grzybów z rodzaju Malassezia izolowanych od pacjentów z łuszczycą zwyczajną, atopowym zapaleniem skóry i osób zdrowych

Autor:
Elżbieta Rup, Magdalena Skóra, Anna B. Macura
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
20
Strona końcowa:
23
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Malassezia spp., aktywność enzymatyczna
Czytaj

Wprowadzenie: Aktywność enzymatyczna grzybów z rodzaju Malassezia stanowi istotny czynnik ich patogenności. Cel: Celem pracy była ocena aktywności wybranych enzymów hydrolitycznych drożdży z rodzaju Malassezia izolowanych od pacjentów z łuszczycą zwyczajną, atopowym zapaleniem skóry oraz od osób zdrowych. Materiał i metody: Badaniem objęto ogółem 60 szczepów Malassezia izolowanych z czterech lokalizacji ciała. Aktywność enzymów hydrolitycznych oceniano przy użyciu testu API ZYM firmy bioMérieux. Wyniki: Badając spektrum enzymatyczne 60 szczepów Malassezia, stwierdzono aktywność ogółem 11 enzymów. Poszczególne szczepy Malassezia różniły się pod względem liczby aktywnych enzymów w zakresie od 2 do 8. W badaniu zaobserwowano różnice w aktywności lipazy C14 i fosfatazy alkalicznej między szczepami pochodzącymi od pacjentów z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry. Nie obserwowano różnic w aktywności enzymatycznej szczepów pochodzących z wymazów pobieranych z różnych lokalizacji ciała. Wnioski: Aby dokonać dokładnej analizy profilu enzymów wytwarzanych przez grzyby z rodzaju Malassezia, niezbędna jest identyfikacja gatunkowa szczepów oraz stworzenie standardów, które pozwoliłyby na porównanie uzyskanych wyników między laboratoriami.