Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza mikologiczna powietrza wybranych pomieszczeń użytku publicznego. Doniesienie wstępne

Autor:
Rafał Ogórek, Elżbieta Pląskowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
24
Strona końcowa:
29
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, zanieczyszczenia powietrza, budynki użytku publicznego
Czytaj

Wprowadzenie: Pomieszczenia użytku publicznego charakteryzują się różną koncentracją i składem gatunkowym grzybów, który zależy od rodzaju użytkowego obiektu i jego wieku. Cel pracy: Określenie stopnia zanieczyszczenia zarodnikami grzybowymi powietrza wybranych pomieszczeń jednej z wrocławskich uczelni wyższych. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło powietrze pobrane z 15 pomieszczeń użytku publicznego jednej z wrocławskich uczelni wyższych. Analizę powietrza przeprowadzono metodą zderzeniową (urządzenie Air Ideal 3P) z użyciem podłoża hodowlanego PDA. Wyniki: Wartość CFU (colony forming unit - j.t.k.) w m3 powietrza w badanych pomieszczeniach wahała się od 37 do 337, średnia dla wszystkich pomiarów wyniosła 117,27. Najbardziej zanieczyszczona pod względem mikologicznym okazała się sala wykładowa nieklimatyzowana (stare budownictwo). Najmniej grzybów z powietrza wyizolowano z nieklimatyzowanego pokoju pracowników. Najczęściej izolowanymi grzybami były Penicillium spp., a najrzadziej Epicoccum nigrum i Alternaria alternata. Temperatura w badanych pomieszczeniach wahała się od 17,9 do 26,5oC, a wilgotność powietrza od 29,8% do 47,0% Wnioski: Zanieczyszczenie mikologiczne powietrza w badanych pomieszczeniach było zróżnicowane pod względem CFU w m3 i składu gatunkowego grzybów. Najwięcej grzybów (CFU w m3) wyizolowano z wieloletniej sali wykładowej nieklimatyzowanej, w której przebywa zwykle dużo ludzi. Najliczniej występującymi grzybami były Penicillium spp., w obrębie których najczęściej izolowanym gatunkiem był Penicillium chrysogenum.